Фалсафа, Қомусий луғат, Назаров Қ., 2004

Фалсафа, Қомусий луғат, Назаров Қ., 2004.

Учебник по философии на узбекском языке.

   Ушбу луғат Ўзбекистон Файласуфлари миллий жамияти илмий-ижодий гуруҳи томонидан тайёрланди. У ижтимоий фанлар соҳалари мутахассисларининг кўп йиллик меҳнати, илмий изланиш ва саъй-ҳаракатлари натижасидир.
Истикдол йилларида миллий фалсаф а ривож ига берилаётган доимий эътибор маҳсули бўлган мазкур китобни ўзбек тилида фалсафий луғат яратиш борасидаги илк тажриба сиф атида қабул қилишингизни истардик.

Фалсафа, Қомусий луғат, Назаров Қ., 2004


А.
АБАДИЙЛИК — борлиқ оламдаги мунтазамлик ва узвийлик, барқарорлик ва бардавомликни англатувчи тушунча. А. моддий ва маънавий ҳодисаларда вақг тарзида талқнн қилинади. Айтайлик, материя физикавий нуқгаи назардан А. тизимига хос. Маълум объектга хос ҳодиса б. бир объект учун нисбийдир. Жумладан, А. диний қарашларда етакчи урин тутади. Дунёдаги барча диний қарашларнинг марказида тургувчи — Худо — қайси шаклда ва қайси тилда бўлмасин А.нинг рамзидир.

АББАТ (лот. abbas, оромий тилида або — ота) — 1) католик монастири — аббатлик бошлиги. 2) франц. католик рухонийси унвони. Кддимги Рим империяси давридаги апологетлик фалий оқими
қарашларида устуворлик қилган шахслар.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Фалсафа, Қомусий луғат, Назаров Қ., 2004 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-05-22 01:01:15