Алгебра, 9 клас, Істер О.С., 2017

Алгебра, 9 клас, Істер О.С., 2017.

   Навчальний матеріал підручника відповідає чинній програмі з математики, містить достатню кількість диференційованих вправ і прикладних задач.
Після кожного параграфа відповідними рубриками виокремлено вправи для повторення, нестандартні задачі та задачі па застосування математики в повсякденному житті. У кінці кожного розділу наведено вправи для його повторения, а в кінці підручника - задачі підвищеної складності. Для підготовки до контрольної роботи передбачено вправи з рубрик «Домашня самостійна робота» та «Завдання для перевірки знань». Рубрика «А ще раніше...» знайомить з історією розвитку і становлення алгебри як науки.

Алгебра, 9 клас, Істер О.С., 2017


ВИПАДКОВА ПОДІЯ. ЧАСТОТА ТА ЙМОВІРНІСТЬ ВИПАДКОВОЇ ПОДІЇ.
Будь-яка точна наука вивчає не самі явища, що відбуваються в природі, а їх математичні моделі. У математичних задачах часто розглядаються явища, які, залежно від певних умов, можуть або відбутися, або не відбутися. Такі явища називають випадковими.

Теорія ймовірностей - математична наука, що вивчає закономірності випадкових явищ.
Нехай проводиться певний дослід (експеримент, спостереження, випробування тощо), результат якого передбачити неможливо. Такі досліди в теорії ймовірностей називають випадковими. При цьому доцільно проводити лише такі досліди, які можна повторити, хоча б теоретично, за одних і тих самих умов довільну кількість разів.

ЗМІСТ.
Шановні дев’ятикласники та дев’ятикласниці.
Шановні вчителі!.
Шановні батьки!.
Розділ 1. Нерівності.
§1. Числові нерівності.
§2. Основні властивості числових нерівностей.
§3. Почленне додавання і множення нерівностей.
§4. Нерівності зі змінними. Розв’язок нерівності.
§5. Числові проміжки. Переріз та об’єднання множин.
§6. Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності.
§7. Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування.
Завдання для перевірки знань до §1-7.
Вправи для повторення розділу 1.
Фіскальна математика.
Розділ 2. Квадратична функція.
§8. Функції. Область визначення, область значень і графік функції.
§9. Властивості функції.
§10. Найпростіші перетворення графіків функцій.
§11. Функція у=ах2+bх+с, а=0, її графік і властивості.
Завдання для перевірки знань до §8-11.
§12. Квадратна нерівність.
§13. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними.
§14. Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель текстових і прикладних задач.
Завдання для перевірки знань до §12-14.
Вправи для повторення розділу 2.
Розділ 3. Числові послідовності.
§15. Числові послідовності.
§16. Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії.
§17. Сума n перших членів арифметичної прогресії.
§18. Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії.
§19. Формула складних відсотків.
§20. Сума n перших членів геометричної прогресії.
Завдання для перевірки знань до §15-20. Вправи для повторення розділу 3.
Розділ 4. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики.
§21. Комбінаторні задачі. Комбінаторні правила суми і добутку.
§22. Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події.
§23. Класичне означення ймовірності.
§24. Початкові відомості про статистику. Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробки.
Завдання для перевірки знань до §21-24.
Вправи для повторення розділу 4.
Завдання для перевірки знань за курс алгебри 9 класу.
Задачі підвищеної складності.
Зразок варіанта атестаційної письмової роботи з математики.
Відповіді та вказівки до вправ.
Предметний покажчик.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Алгебра, 9 клас, Істер О.С., 2017 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-04-17 23:09:50