Технология, 4 класс, Маннапова И.А., Мавланова Р.А., Ибрагимова Н.Р., 2017

Технология, 4 класс, Маннапова И.А., Мавланова Р.А., Ибрагимова Н.Р., 2017.

Учебник по технологии для 4 класса на киргизском языке.

   Сен «Технология» окуу китебинин жардамында төмөнкү класстарда алган билим, билгичтик жана көнүгүүлөрүңдү бышыктаган түрдө, түрдүү материалдардан кооз буюм, оюнчук, жана моделдерди жасоо технологиясын үйрөнөсүң, кол өнөрчүлөрдүн буюм жасоо усулдары менен таанышасың.
Окуу китебинде берилген тапшырмаларды аткаруунун натыйжасында маалыматтарды издөө, аткаруу тартибин эстөө, маалыматтардан пайдала-нуу, оз ара мамиле жасоо, бири-бириңерге жардам берүү жана чогуу иштөөнү үйрөнөсүңөр.
Окуу китеби сага кооз буюм жана татынакай белектерди оз алдынча жасоодо жакындан жардам берет. Аларды атаэнеңе, инилериңе жана досторуңа тартууласаң, алар аябай кубанышат.
Китепте ишти аткаруунун тартиби, анын баскычтары баяндалган. Берилген үлгүлөрдү көрүп чык, сүрөт жана чиймелерди үйрөн, аткаруу учурунда төмөнкү суроолорго жооп берүүгө аракеттен.

Технология, 4 класс, Маннапова И.А., Мавланова Р.А., Ибрагимова Н.Р., 2017


ТАБИГЫЙ МАТЕРИАЛДАРДАН АППЛИКАЦИЯ УСУЛУНДА ГУЛ ЖАСОО.
Чыгармачылык кылуу үчүн табиат бизге түркүн-түмөн материалдарды белек кылган. Алар түрдүү формаларда болуп гана калбай, табиаттын өзү бизге алардан эмнелерди жасоого болорун да көрсөтүп турат. Айтчы, төмөнкү сүрөттөрдө кандай табигый материалдардан пайдаланылган?

Сага жасалган кайсы нерсе көбүрөөк жакты? Сен өзүң да ошондой нерсе жасасаң болот. Ал үчүн керектүү материалдарды даярдап ал. Таби-гый материалдар кантип даярдалат? Эстеп кор.

Гүл жасоо үчүн аткарыла турган иштердин удаалаштыгын белгилеп ал жана ишти башта.
Коон, ашкабак, дарбыз, мөмөлөрдүн уруктары табигый материалдар катарына кирет. Гул жасоо учун сага, ошондой эле, кагаз менен кайчы, желим, пластилин, турдуу дарактардын жалбырактары, гуашь боёгу жана кыл калем керек болот.

МАЗМУНУ.
КИРИШҮҮ.
КАГАЗДЫ БҮКТӨӨНҮН УСУЛДАРЫ.
КҮЧҮК ЖАСОО.
КАГАЗДАН ЖАРЫШ АВТОМОБИЛИНИН МОДЕЛИН ЖАСОО.
ТАБИГЫЙ МАТЕРИАЛДАРДАН АППЛИКАЦИЯ УСУЛУНДАГҮЛ ЖАСОО.
ГҮЛ ЖАСОО.
КҮЗГҮ ЖАЛБЫРАКТАРДАН ГҮЛ ЖАСОО.
АШ КАНА ЖАБ ДУУЛАРЫ МЕНЕН ТААНЫШТЫРУУ ЖАНА ЖАСОО.
ҮЙ-ТИРИЧИЛИК БУЮМДАРЫ МЕНЕН ТААНЫШТЫРУУ ЖАНА ЖАСОО.
АШПОЗДУКТА ДАЯРДАЛА ТУРГАН КАМЫРДЫН ТҮРЛӨРҮ.
КАГАЗДАН ЧҮЧ БАРА ЖАСОО.
КАГАЗДАН ПАПЬЕ-МАШЕ УСУЛУНДА БУЮМДАР ЖАСОО.
САМАНДАН КӨЛӨМДҮҮ ОЮНЧУКТАРДЫ ЖАСОО.
САМАНДАН АППЛИКАЦИЯ УСУЛУНДА ПЕЙЗАЖ ДАЯРДОО.
СУУДА АРАКЕТТЕНЕ ТУРГАН ТРАНСПОРТ ЖАСОО (КАТАМАРАН).
КЫЗЫЛ ПАРУСТУУ КЕМЕ ЖАСОО.
УЧУУЧУ МОДЕЛЬ ЖАСОО.
ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛДАРДАН ОЮНЧУК ЖАСОО.
АЯЗ АТАН ЫН У СТАКАН АСЫ Н ДА БАЛАТЫНЫН ЖАСАЛГАЛАРЫН ЖАСОО.
БАЛАТЫНЫ КООЗДОО ҮЧҮН МОНЧОК ЖАСОО.
ШАР ФОРМАСЫНДАГЫ БАЛАТЫ ОЮНЧУГУН ЖАСОО.
КАГАЗДАН БАЛАТЫ ЖАСОО.
КУТТУКТОО ЖАСОО.
ЖОМОК КААРМАНДАРЫН ЖАСОО.
ПЛАСТИЛИНДЕН СЕБЕТ КӨТӨРГӨН ТҮЛКҮ ЖАСОО.
ЖИПТЕН ОЮНЧУК ЖАСОО.
ЖИПТЕН СЕГИЗ АЯК ЖАСОО.
КЕЗДЕМЕДЕН ЖУМШАК ОЮНЧУК ТИГҮҮ.
КООЗДОЛГОН ОЮНЧУК ЖАЗДЫК ТИГҮҮ.
ОЮНЧУК ТИГҮҮ.
ЖҮК МАШИНАСЫНЫН МОДЕЛИН ЖАСОО.
АВТОМОБИЛДИН МОДЕЛИН ЖАСОО.
8-МАРТ МАЙРАМЫНА КУТТУКТОО.
МАЙРАМ КУТТУКТООСУН ЖАСОО.
НООРУЗ МАЙРАМЫНА КУТТУКТОО ЖАСОО.
«ГҮЛЗАР» ПЕЙЗАЖЫН КВИЛЛИНГ УСУЛУНДА ИШТӨӨ.
ТИГҮҮЧҮЛҮК.
КЕЗДЕМЕДЕН БУЮМДАР ТИГҮҮ.
КЕЗДЕМЕДЕН ГҮЛДҮН ПАННОСУН ЖАСОО.
ТОКУУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫ МАТ.
ИЛГИЧТЕ ТОКУУ.
ЧЫНЖЫР ТИГИШИНЕН КОМПОЗИЦИЯ ЖАСОО.
ЖУМУРТКАНЫН КАБЫГЫНАН МОЗАИКА УСУЛУНДА КОМПОЗИЦИЯ ДАЯРДОО.
ЧЫГАРМАЧЫЛ, ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТӨӨ ҮЧҮН ТЕМАЛАР.
ТЕХНОЛОГИЯ САБАГЫ БОЮНЧА ТЕРМИНДЕРДИН ТҮШҮНДҮРМӨСҮ.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Технология, 4 класс, Маннапова И.А., Мавланова Р.А., Ибрагимова Н.Р., 2017 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2022-05-18 00:53:40