Фізіка, 10 клас, Грамыка А.У., Зяньковіч У.І., Луцэвіч А.А., Слесар І.Э., 2020

Фізіка, 10 клас, Грамыка А.У., Зяньковіч У.І., Луцэвіч А.А., Слесар І.Э., 2020.

   У гэтым навучальным годзе вы будзеце працягваць вывучэнне цеплавых і электрамагнітных з’яў у частках «Малекулярная фізіка» і «Электрадынаміка». Матэрыял вучэбнага дапаможніка адпавядае базаваму ўзроўню навучання і ўтрымлівае апісанне доследаў, апорныя факты і формулы, неабходныя для далейшага вывучэння фізікі, а таксама дадатковыя цікавыя звесткі.

Фізіка, 10 клас, Грамыка А.У., Зяньковіч У.І., Луцэвіч А.А., Слесар І.Э., 2020


Асноўныя палажэнні малекулярна-кінетычнай тэорыі.
Калі ў розных частках аднаго і таго цела канцэнтрацыі часціц не супадаюць, то з прычыны іх цеплавога руху пры пастаяннай тэмпературы і адсутнасці знешніх сіл адбываецца ўпарадкаванае перамяшчэнне. Яно прыводзіць да выраўноўвання канцэнтрацый (мал. 11).

Скорасць дыфузіі залежыць ад характару руху часціц рэчыва, які вызначаецца тэмпературай і асабліва агрэгатным станам. У газах дыфузія адбываецца хутчэй, чым у вадкасцях, а тым больш у цвёрдых целах.

Дыфузія мае важнае значэнне ў прыродзе і тэхніцы. Дзякуючы дыфузіі ажыццяўляецца сілкаванне раслін неабходнымі рэчывамі з глебы, у жывых арганізмах адбываецца ўсмоктванне пажыўных рэчываў праз сценкі сасудаў стрававальнага тракту. Для павелічэння цвёрдасці сталёвых дэталей іх паверхневы слой дыфузна насычаюць вугляродам. Дыфузію выкарыстоўваюць у ядзерных тэхналогіях як адзін са спосабаў абагачэння ўрану.

ЗМЕСТ.
Як працаваць з вучэбным дапаможнікам.  
МАЛЕКУЛЯРНАЯ ФІЗІКА.
РАЗДЗЕЛ 1. АСНОВЫ МАЛЕКУЛЯРНА-КІНЕТЫЧНАЙ ТЭОРЫІ.
§1. Асноўныя палажэнні малекулярна-кінетычнай тэорыі.
§2. Маса і памеры малекул. Колькасць рэчыва.  
§3. Макра- і мікрапараметры. Ідэальны газ. Асноўнае ўраўненне малекулярна-кінетычнай тэорыі ідэальнага газу.
§4. Цеплавая раўнавага. Тэмпература — мера сярэдняй кінетычнай энергіі цеплавога руху часціц рэчыва.
§5. Ураўненне стану ідэальнага газу.  
§6. Ізатэрмічны, ізабарны і ізахорны працэсы.
Абагульненне і сістэматызацыя ведаў.
§7. Будова і ўласцівасці цвёрдых цел.
§8. Будова і ўласцівасці вадкасцей.
§9. Выпарэнне і кандэнсацыя. Насычаная пара.  
§10. Вільготнасць паветра.  
РАЗДЗЕЛ 2. АСНОВЫ ТЭРМАДЫНАМІКІ.
§11. Тэрмадынамічная сістэма. Унутраная энергія. Унутраная энергія ідэальнага аднаатамнага газу.  
§12. Работа ў тэрмадынаміцы.  
§13. Колькасць цеплаты.
§14. Першы закон тэрмадынамікі. Прымяненне першага закона тэрмадынамікі да ізапрацэсаў змянення стану ідэальнага газу.
§15. Цеплавыя рухавікі. Прынцып дзеяння цеплавых рухавікоў і іх ККД.
Экалагічныя праблемы выкарыстання цеплавых рухавікоў.  
Абагульненне і сістэматызацыя ведаў.
Тэмы праектных заданняў да часткі «Малекулярная фізіка».
ЭЛЕКТРАДЫНАМІКА РАЗДЗЕЛ 3. ЭЛЕКТРАСТАТЫКА.
§16. Электрычны зарад. Закон захавання электрычнага зараду.
§17. Узаемадзеянне пунктавых зарадаў. Закон Кулона.
§18. Электрастатычнае поле.
§19. Напружанасць электрастатычнага поля. Прынцып суперпазіцыі.
§20. Лініі напружанасці электрастатычнага поля.
§21. Работа сілы аднароднага электрастатычнага поля. Патэнцыял.
§22. Рознасць патэнцыялаў электрастатычнага поля. Напружанне. Сувязь паміж напружаннем і напружанасцю аднароднага электрастатычнага поля.
§23. Кандэнсатары. Электраёмістасць кандэнсатара. Электраёмістасць плоскага кандэнсатара.  
§24. Энергія электрастатычнага поля кандэнсатара.
Абагульненне і сістэматызацыя ведаў.
РАЗДЗЕЛ 4. ПАСТАЯННЫ ЭЛЕКТРЫЧНЫ ТОК.
§25. Умовы існавання пастаяннага электрычнага току. Пабочныя сілы. ЭРС крыніцы току.
§26. Закон Ома для поўнага электрычнага ланцуга. ККД крыніцы току.  
РАЗДЗЕЛ 5. МАГНІТНАЕ ПОЛЕ. ЭЛЕКТРАМАГНІТНАЯ ІНДУКЦЫЯ.
§27. Дзеянне магнітнага поля на праваднік з токам. Узаемадзеянне праваднікоў з токам.
§28. Індукцыя магнітнага поля. Лініі індукцыі магнітнага поля.  
§29. Сіла Ампера. Прынцып суперпазіцыі магнітных палёў.
§30. Сіла Лорэнца. Рух зараджаных часціц у магнітным полі.  
§31. Магнітны паток. З’ява электрамагнітнай індукцыі.
§32. Правіла Ленца. Закон электрамагнітнай індукцыі.  
§33. З’ява самаіндукцыі. Індуктыўнасць.
Энергія магнітнага поля шпулі з токам.
Абагульненне і сістэматызацыя ведаў.
РАЗДЗЕЛ 6. ЭЛЕКТРЫЧНЫ ТОК У РОЗНЫХ АСЯРОДДЗЯХ.
§34. Электрычны ток у металах. Звышправоднасць.
§35. Электрычны ток у электралітах.
§36. Электрычны ток у газах. Плазма.  
§37. Электрычны ток у паўправадніках. Уласная і прымесная праводнасці паўправаднікоў.  
Абагульненне і сістэматызацыя ведаў.
Тэмы праектных заданняў да часткі «Электрадынаміка».
Лабараторны эксперымент.
Дадатак.
Адказы.  
Гласарый.  
Прадметны паказальнік.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Фізіка, 10 клас, Грамыка А.У., Зяньковіч У.І., Луцэвіч А.А., Слесар І.Э., 2020 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2023-12-07 22:47:31