Informatika va axborot texnologiyalari, umumiy o rta ta lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik, Fayziyeva M.R., Sayfurov D.M., Xaytullayeva N.S., 2020

Informatika va axborot texnologiyalari, umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik, Fayziyeva M.R., Sayfurov D.M., Xaytullayeva N.S., 2020.

1-dars. MANTIQ ASOSLARI.

Sizningcha, bular qanday savollar toifasiga kiradi? To'g'ri, bular mantiqiy savollar edi, chunki Siz mantiqiy fikrlash qobiliyatingiz tufayligina bu savollarga to'g'ri javob bera oldingiz. Xo'sh, mantiq nima, unga qachon asos solingan? Mantiq o'zining shakllanish va rivojlanish tarixiga ega. Mantiq masalalari dastlab Parmenid, eleylik Zeno va Geraklit ta'limotida u yoki bu darajada ko'rib chiqilgan. Mantiqqa oid fikrlar.tafakkurshakllari va usullarito'g'risidagi dastlabkita'limotlarqadimgi Sharq mamlakatlari, xususan, Hindiston va Xitoyda vujudga kelgan bo'lsa-da, qadimda mantiq falsafaning tarkibida bo'lgan, mustaqil fan sifatida shakllanmagan. Qadimgi Yunon mutafakkirlari tomonidan yaratilgan ta'limotlar zamonaviy mantiqning asosi hisoblanadi.

Informatika va axborot texnologiyalari, umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik, Fayziyeva M.R., Sayfurov D.M., Xaytullayeva N.S., 20202-3-darslar. MANTIQIY AMALLAR VA IFODALAR.

Mantiqiy amallar mulohazalar mazmuni yoki hajmining o'zgarishiga hamda yangi mulohazalarni shakllantirishga olib keladi. Mantiqiy ifodalar A, B, C,. lotin harflari yordamida belgilangan mulohazalarni konyunksiya, dizyunksiya, inversiya, implikatsiya va ekvivalensiya kabi mantiqiy bog'lovchilarbilan ma'lum birqoidaga ko'ra birlashtirish natijasida hosil qilinadi. Mantiqiy ifodalar unda ishtirok etgan o'zgaruvchilaming qiymatlariga bog'liq ravishda rost (mantiqiy 1) yoki yolg'on (mantiqiy 0) qiymatlardan birini qabul qilishi mumkin. Quyida sodda mulohazalar ustida bajarilishi mumkin bo'lgan ba'zi amallar bilan tanishamiz. Ikkita sodda mulohazaning "va" bog'lovchisi orqali bog'lanishidan hosil bo'lgan yangi mulohazaga sodda mulohazalar ko'paytmasi deyiladiБесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Informatika va axborot texnologiyalari, umumiy o rta ta lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik, Fayziyeva M.R., Sayfurov D.M., Xaytullayeva N.S., 2020 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 


Не нашёл? Найди:

2021-10-15 23:18:17