Ozbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan o‘rta ta’lim muassasalarining 11-sinfi va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarining o‘quv-chilari uchun darslik, Muxitdinova X.S., 2018

Ozbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan o‘rta ta’lim muassasalarining 11-sinfi va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarining o‘quv-chilari uchun darslik, Muxitdinova X.S., 2018.

0‘zbek tilida egallagan bilimlaringizni og‘zaki va yozma nutqda mustaqil qo‘llashga, ko‘nikmalaringizni yanada oshirishga intilyapsiz. 11-sinfda o‘zbek tilidan ijtimoiy vaziyatlarda o‘zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali mustaqil ishlay olish layoqatlarini o‘zlashtirasiz. Og‘zaki va yozma nutq ko‘nikmalaringizni o‘stirish maqsadida yangi nutqiy mavzular, ularni ifodalashga xizmat qiluvchi leksik va grammatik vositalami egallaysiz. Vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va mijlliy qadriyatlarga e’tiborli boiish, badiiy va san’at asarlarini tushunish, madaniy qoidalarga va sog‘lom turmush tarziga amal qilishni o‘rganasiz. Nutqiy mavzuni izchil va oson o‘zlashtirishingizni ko‘zda tutib, mavzulami 3 ta darsga ajratilgan holda tavsiya etdik. 1- va 2-darslarda nutqiy hamda grammatik mavzular berilgan bo‘lsa, 3-darsda «Adabiy o‘qish» mknida yozuvchi va shoirlarning hayoti va ijodiga oid materiallar berildi.

Ozbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan o‘rta ta’lim muassasalarining 11-sinfi va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarining o‘quv-chilari uchun darslik, Muxitdinova X.S., 2018

Bilib oling!
Ikki yoki undan ortiq mustaqil so‘znmg ma’no va grammatik jihatdan bogdanishi so‘z birikmasi deyiladi. So‘z birikmasi tarkibidagi so£zlar tobe munosabatda bo‘ladi. 0‘zbek tilida tobe so£z hokim so£zdan oldm keladi. Masalan: Vatanni sevmoq - штат sevmoq? Vatanimiz bilan faxrlan-moq - nima bilan faxrlanmoq? So£z birikmasini gapdan farqlash kerak. Gap tugallangan fikmi bildiradi, so£z birikmasi esa faqat atash vazifasini bajaradi. Qiyoslang: Davlat bayrog‘i - nima? (so‘z birikmasi). Davlatimiz bay-rog£i hilpirab tnribdi - nima? nima qilyapti? (gap).

Mundarija.
1.mavzu. O’zbekiston - suveren davlat.
(O'tilganlami takrorlask. So‘z binkniasi va gap).    
2.mavzu. 0‘zbekistonda ta’liin tiziini.
(Gaprnng ifoda maqsadiga ko‘ra turlari).    
3.mavzu. Ajdodlar inerosi.
(Buyruq-istak va lus-liayajon gaplar).    
4.mavzu. Xalqimizning asl farzandlari.
(Gap va matn. Mata qismlarini bog !lovein vositalar).    
5.mavzu. Kasbim - faxrim.
(Mataiung turlari. Dialogik rnata).    
6.mavzu. Xalq amaliv sau'ati.
(Monologik matn).    
7.mavzu. Teatr va kiuo.
(Matani qisqartuish va kengaytirish).    
8.mavzu. Milliy madaniy markazlar.
(Iboralar).    
9.mavzu. Jahou adabiyoti uamoyaudalari.
(Ko‘clima ma'noli so'zlarmng qo‘llanishi).    
10.mavzu. Vatanga sadoqat.
(Ma’nodosh so‘zlamtag qo‘llanishi).    
11.mavzu. O'zbekistouda sog'liqui saqlash tiziini.
(Shakldosh va zid ma’noli so‘zlaming qo'Uanislri).    
12.mavzu. O’zbek sportcliilarining skukrati.
(Tasviriy lfodalat).    
13.mavzu. O’zbekistouda turizm.
(Nutq uslublari. So'zlashuv uslubi).    
14.mavzu. Buyuk ipak yo’li bo’ylab sayohat.
(Badiiy uslub).    
15.mavzu. Tadbirkorlik faoliyati.
(Publitsistik uslub).    
16.inavzu. Kelajakka yo‘l.
(Rasmiy uslub).    
Sinfdan tashqari crqisli udiun tavsiya etilgan asarlardan parchalar . O'zbekcha-ruscha lug‘at.   Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Ozbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan o‘rta ta’lim muassasalarining 11-sinfi va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarining o‘quv-chilari uchun darslik, Muxitdinova X.S., 2018 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2022-01-28 08:19:46