Muxitdinova

O zbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablarning 9-sinfi uchun darslik, Rafiyev A., Muhammadjonova G., 2019

O'zbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablarning 9-sinfi uchun darslik, Rafiyev A., Muhammadjonova G., 2019.

0‘zbek tilida erkin muloqotga kirishishni o‘rganib, bilimlaringizni yanada oshirishga intilyapsiz. 9-sinfda o‘zbek tilidan og‘zaki va yozma nutq ko‘nikmalaringizni o‘stirish maqsadida yangi nutqiy mavzular, ularni ifodalashga xizmat qiluvchi leksik va grammatik vositalami o‘zlashtirasiz. Nutqiy mavzulami izchil va oson o‘zlashtirishingizni ko‘zda tutib, mavzularni 2-3 darsga ajratgan holda tavsiya etdik. Mavzu doirasida unga xos nutqiy qoliplarni aks ettirgan matn, matn yuzasidan topshiriq, dialog, mashqlar va uy vazifasini bajarasiz. 0‘quvchilar, nutqingizni yuqori darajada o‘stirish, avvalo, o‘zingizga bog‘liq ekanligini aslo unutmang. Darsda faol bo‘lishga intiling!

O'zbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablarning 9-sinfi uchun darslik, Rafiyev A., Muhammadjonova G., 2019
Скачать и читать O zbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablarning 9-sinfi uchun darslik, Rafiyev A., Muhammadjonova G., 2019
 

0‘zbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablarning 8-sinfi uchun darslik, Muxitdinova X.S., 2019

0‘zbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablarning 8-sinfi uchun darslik, Muxitdinova X.S., 2019.

Aziz o‘quvchi! Siz mustaqil 0‘zbekiston farzandisiz. 0‘zbekiston ko‘p millatli diyor. Bu yurtda turli millatlar ahil, inoq yashaydilar. 0‘zbekiston barchamizning muqaddas Vatanimizdir. Ona yurtimizning kelajagi Sizning qo‘lingizda. Shuning uchun barcha fanlardan chuqur bilim olishingiz, kelajakda Vatanimiz sharafini hamisha himoya qilishingiz kerak. Bu yo‘lda Sizga omad tilaymiz!

0‘zbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablarning 8-sinfi uchun darslik, Muxitdinova X.S., 2019
Скачать и читать 0‘zbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablarning 8-sinfi uchun darslik, Muxitdinova X.S., 2019
     

Ozbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan o‘rta ta’lim muassasalarining 11-sinfi va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarining o‘quv-chilari uchun darslik, Muxitdinova X.S., 2018

Ozbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan o‘rta ta’lim muassasalarining 11-sinfi va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarining o‘quv-chilari uchun darslik, Muxitdinova X.S., 2018.

0‘zbek tilida egallagan bilimlaringizni og‘zaki va yozma nutqda mustaqil qo‘llashga, ko‘nikmalaringizni yanada oshirishga intilyapsiz. 11-sinfda o‘zbek tilidan ijtimoiy vaziyatlarda o‘zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali mustaqil ishlay olish layoqatlarini o‘zlashtirasiz. Og‘zaki va yozma nutq ko‘nikmalaringizni o‘stirish maqsadida yangi nutqiy mavzular, ularni ifodalashga xizmat qiluvchi leksik va grammatik vositalami egallaysiz. Vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va mijlliy qadriyatlarga e’tiborli boiish, badiiy va san’at asarlarini tushunish, madaniy qoidalarga va sog‘lom turmush tarziga amal qilishni o‘rganasiz. Nutqiy mavzuni izchil va oson o‘zlashtirishingizni ko‘zda tutib, mavzulami 3 ta darsga ajratilgan holda tavsiya etdik. 1- va 2-darslarda nutqiy hamda grammatik mavzular berilgan bo‘lsa, 3-darsda «Adabiy o‘qish» mknida yozuvchi va shoirlarning hayoti va ijodiga oid materiallar berildi.

Ozbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan o‘rta ta’lim muassasalarining 11-sinfi va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarining o‘quv-chilari uchun darslik, Muxitdinova X.S., 2018
Скачать и читать Ozbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan o‘rta ta’lim muassasalarining 11-sinfi va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarining o‘quv-chilari uchun darslik, Muxitdinova X.S., 2018