узбекский язык

Русско-узбекский тематический словарь, 3000 слов, 2012

Русско-узбекский тематический словарь, 3000 слов, 2012.

Данная книга содержит более 3000 наиболее употребительных слов, организованных по тематическому принципу. 101 тема словаря охватывают основные сферы повседневной деятельности человека, бизнеса, науки, культуры. Словарь предназначен для активной работы со словарным запасом, для расширения и систематизации знаний иностранной лексики. Издание будет полезно как при самостоятельном изучении языка, так и в качестве дополнительного пособия к основному курсу. Пособие снабжено удобной кириллической транслитерацией, которая предназначена для использования в случае сомнений в произношении того или иного слова.

Русско-узбекский тематический словарь, 3000 слов, 2012

Купить бумажную или электронную книгу и скачать и читать Русско-узбекский тематический словарь, 3000 слов, 2012
 

O zbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablarning 9-sinfi uchun darslik, Rafiyev A., Muhammadjonova G., 2019

O'zbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablarning 9-sinfi uchun darslik, Rafiyev A., Muhammadjonova G., 2019.

0‘zbek tilida erkin muloqotga kirishishni o‘rganib, bilimlaringizni yanada oshirishga intilyapsiz. 9-sinfda o‘zbek tilidan og‘zaki va yozma nutq ko‘nikmalaringizni o‘stirish maqsadida yangi nutqiy mavzular, ularni ifodalashga xizmat qiluvchi leksik va grammatik vositalami o‘zlashtirasiz. Nutqiy mavzulami izchil va oson o‘zlashtirishingizni ko‘zda tutib, mavzularni 2-3 darsga ajratgan holda tavsiya etdik. Mavzu doirasida unga xos nutqiy qoliplarni aks ettirgan matn, matn yuzasidan topshiriq, dialog, mashqlar va uy vazifasini bajarasiz. 0‘quvchilar, nutqingizni yuqori darajada o‘stirish, avvalo, o‘zingizga bog‘liq ekanligini aslo unutmang. Darsda faol bo‘lishga intiling!

O'zbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablarning 9-sinfi uchun darslik, Rafiyev A., Muhammadjonova G., 2019
Скачать и читать O zbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablarning 9-sinfi uchun darslik, Rafiyev A., Muhammadjonova G., 2019
 

0‘zbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablarning 8-sinfi uchun darslik, Muxitdinova X.S., 2019

0‘zbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablarning 8-sinfi uchun darslik, Muxitdinova X.S., 2019.

Aziz o‘quvchi! Siz mustaqil 0‘zbekiston farzandisiz. 0‘zbekiston ko‘p millatli diyor. Bu yurtda turli millatlar ahil, inoq yashaydilar. 0‘zbekiston barchamizning muqaddas Vatanimizdir. Ona yurtimizning kelajagi Sizning qo‘lingizda. Shuning uchun barcha fanlardan chuqur bilim olishingiz, kelajakda Vatanimiz sharafini hamisha himoya qilishingiz kerak. Bu yo‘lda Sizga omad tilaymiz!

0‘zbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablarning 8-sinfi uchun darslik, Muxitdinova X.S., 2019
Скачать и читать 0‘zbek tili, Ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan maktablarning 8-sinfi uchun darslik, Muxitdinova X.S., 2019
           
Показана страница 1 из 3