Tóm Lược Ngữ Pháp Tiếng Nga, Краткий справочник по русской грамматике, Punkina I.M., 1999

Tóm Lược Ngữ Pháp Tiếng Nga, Краткий справочник по русской грамматике, Punkina I.M., 1999.

   Cuốn sách này dùng làm tài liệu học tập cho đóng đảo người học và sử dụng tiếng Nga.
Đẻ cuốn sách mang tính phố cập, tác giả đặc biệt chú ý trình bày tý mỹ những vấn đề khó đổi với người nước ngoài như: giống cúa danh từ, ý nghĩa và viec sử dụng các cách có giới từ và không giới từ. cách cấu tạo và những khác biệt về thẻ của đọng từ,trong ám trung tieng nữa v.v.

Tóm Lược Ngữ Pháp Tiếng Nga, Краткий справочник по русской грамматике, Punkina I.M., 1999


Nguyên âm không có trọng ầm.
Các nguyên âm cơ bản trong tiêng Nga chỉ được phân biệt rõ ràng thị đứng ở trọng âm. Ở vị trí không có trọng âm chỉ có nguyên âm y là thắc biệt một cách rõ ràng với các nguyên âm khác.

Nguyên âm o và a ở vị trí không có trọng âm khi phát âm không phân liệt với nhau. Ở âm tiết thứ nhất trước trọng âm sau phụ âm cứng và ở ác Âm tiết không có trọng âm khác ở đầu từ hai âm trên được phát âm ấn giông như âm a, thí dụ: Boná (nước), 1oMá (nhà) (số nhiều của từ AOM), ypéu (dưa chuột) được phát âm gần giồng như [saná], [naMá], [arypén], các âm tiêt không có trọng âm khác hai âm này được phát âm gần giỗng thư âm tr, nói chính xác hơn là một nguyên âm ngắn yêu, hàng giữa, có lộ nâng :rung bình, tức là một âm khác với âm bí ở chỗ khi phát âm nó ›hẩn giữa lưỡi nâng lên về phía ngạc giữa không cao như khi phát âm bi. Thỉ đụ: sonsHóä (thuộc về nước), rópon (thành phổ), xaekó (xa xôi), lÓBap (câp dưỡng) (o và a không có trọng âm trong các từ này được phát im như một nguyên âm yêu nói trên).Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Tóm Lược Ngữ Pháp Tiếng Nga, Краткий справочник по русской грамматике, Punkina I.M., 1999 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-04-22 01:02:29