Астрономия, 11 класс, Воронцов-Вельяминов Б.А., 1989

К сожалению, на данный момент у нас невозможно бесплатно скачать полный вариант книги.

Но вы можете попробовать скачать полный вариант, купив у наших партнеров электронную книгу здесь, если она у них есть наличии в данный момент.

Также можно купить бумажную версию книги здесь.


Астрономия, 11 класс, Воронцов-Вельяминов Б.А., 1989.

Фрагмент из книги:
Астрономия — иң борынгы фәннәрнең берсе, ул кешенең практик ихтыяҗлары нигезендә барлыкка килгән һәм алар белән берлектә үскән. Астрономиядән башлангыч мәгълүматлар моннан меңнәрчә ел элек үк инде Вавилонда, Мисырда, Кытайда яшәүчеләргә билгеле булган һәм ул илләрнең халыклары тарафыннан вакытны һәм горизонт якларын билгеләү өчен файдаланылган.

Астрономия, 11 класс, Воронцов-Вельяминов Б.А., 1989


Астрономик күзәтүләрнең үзенчәлекләре.
Астрономия Җирдән торып күзәтүләргә нигезләнә. Бары тик безнең гасыр-ның 60 нчы елларыннан алып кына күзәтү эшләре космостан — автоматик һәм идарә ителә торган космик станцияләрдән башкарыла. Астрономиядә күзәтүләр, физика һәм химиядәге тәҗрибәләр ролен уйнау белән бергә, кайбер үзенчәлекләргә дә ия.

Астрономик күзәтүләрнең беренче үзенчәлеге шунда: күзәтүләр өйрәнелә торган объектларга карата күбесенчә пассив рәвештә бара. Күктәге җисемнәргә без актив рәвештә тәэсир итә алмыйбыз, башка табигать фәннәрендәге кебек (бик сирәк очракларны исәпкә алмаганда) тәҗрибәләр дә үткәреп булмый. Бары тик космик аппаратлар куллану гына Айда һәм иң якын планеталарда турыдан-туры тикшеренүләр үткәрергә мөмкинлек бирде.

ОГЛАВЛЕНИЕ.
I. КЕРЕШ.
1. Астрономия фәне.
2. Астрономик күзәтүләр һәм телескоплар.
II. АСТРОНОМИЯНЕҢ ПРАКТИК НИГЕЗЛӘРЕ.
3. Йолдызлыклар. Йолдыз карталары. Күк координаталары.
4. Астрономик күзәтүләрдән чыгып географик киңлекне билгеләү.
5. Эклиптика. Кояш белән Айның күренмә хәрәкәте.
6. Айның хәрәкәте. Кояш һәм Ай тотылу.
7. Вакыт һәм календарь.
III. КҮК ҖИСЕМНӘРЕНЕҢ ХӘРӘКӘТЕ.
8. Дөньяга фәнни караш өчен көрәш.
9. Кояш системасының составы һәм масштаблары.
10. Планеталарның конфигурацияләре һәм күренү шартлары.
11. Кеплер законнары.
12. Кояш системасындагы җисемнәргә кадәр ераклыкны һәм аларның үлчәмнәрен билгеләү.
13. Күк җисемнәренең тартылу кече тәэсирендә хәрәкәте.
IV. АСТРОФИЗИК ТИКШЕРҮ ЫСУЛЛАРЫ.
14. Күк җисемнәренең электромагнитик нурланышын тикшерү. Спектрлары буенча күк җисемнәренең физик үзлекләрен һәм хәрәкәт тизлекләрен билгеләү.
V. КОЯШ СИСТЕМАСЫНДАГЫ ҖИСЕМНӘРНЕҢ ФИЗИК ТАБИГАТЕ.
15. Планеталарның гомуми характеристикасы. Алар табигатенең физик бәйлелеге.
16. Җир планетасы.
17. Ай—Җирнең табигый иярчене.
18. Җир төркемендәге планеталар.
19. Гигант планеталар.
20. Кояш системасындагы кечкенә җисемнәр.
21. Кояш системасы — барлыкка килүләре бертөрле булган җисемнәр комплексы.
VI. КОЯШ ҺӘМ ЙОЛДЫЗЛАР.
22. Кояш — иң якын йолдыз.
23. Йолдызларга кадәрге ераклыкны билгеләү. Аларның төп характеристикалары.
24. йолдызларның массалары һәм үлчәмнәре.
25. Үзгәрешле һәм стационар булмаган йолдызлар.
26. Йолдызлар дөньясындагы иң мөһим үзенчәлекләр, йолдызларның эволюциясе.
VII. ГАЛӘМНЕҢ ТӨЗЕЛЕШЕ ҺӘМ ЭВОЛЮЦИЯСЕ.
27. Безнең Галактика.
28. Чәчелмә (диффуз) материя.
29. Башка йолдыз системалары — галактикалар.
30. Дөньяның материалистик картинасы.
Кушымталар.
Күнегүләргә җаваплар.
Атамалар һәм исемнәр күрсәткече.

Купить .

По кнопкам выше и ниже «Купить бумажную книгу» и по ссылке «Купить» можно купить эту книгу с доставкой по всей России и похожие книги по самой лучшей цене в бумажном виде на сайтах официальных интернет магазинов Лабиринт, Озон, Буквоед, Читай-город, Литрес, My-shop, Book24, Books.ru.

По кнопке «Купить и скачать электронную книгу» можно купить эту книгу в электронном виде в официальном интернет магазине «ЛитРес», и потом ее скачать на сайте Литреса.

По кнопке «Найти похожие материалы на других сайтах» можно найти похожие материалы на других сайтах.

On the buttons above and below you can buy the book in official online stores Labirint, Ozon and others. Also you can search related and similar materials on other sites.


Дата публикации:


Теги: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2022-05-17 23:54:20