Біологія, Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Соболь В. І., 2007

Біологія, Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Соболь В. І., 2007.

 

У підручнику висвітлено основні поняття, пов'язані з будовою та житті діяльністю живих організмів. Зосереджено увагу на особливостях будови клітини організмів із різних царств органічного світу, зокрема Бактерій, Рослин і Грибів.

Принцип ступеневого розміщення навчального матеріалу дас учням можливість розглядати раніше вивчений матеріал на більш високому рівні. Навчальний матеріал наближений до реалій життя через використання типових об'єктів ДОВКІЛЛЯ, мотивацію знань практичного значення, підбір ситуаційних завдань, опис класичних експериментів, розкриття ролі відомих учених тощо. Запитання та завдання зорієнтовані на вікові особливості семикласників і сприятимуть ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу.


 

Біологія, Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Соболь В. І., 2007

 
ЗМІСТ
ВСТУП
1. Біологія наука про ж мну природу
2. Різноманітність живих організмів
3. Рослинний світ складова частина природи
Гема 1. Будова та життєдіяльність рослин
4. Загальна характеристика рослин
5. Клітина рослим
6. Тканини рослин
7. Органи рослим
8. Будова та функції кореня
9. Мінеральне живлення рослин
10. Пагін і його будова
11. Стебло вісь пагона
12. Транспорт речовин у рослині
13. Листок — бічна частина пагона
14. Функції листка
15. Відповідь рослин на подразнення Тема 2. Розмноження і розвиток рослин
16. Розмноження рослин
17. Вегетативне розмноження
18. Будова іі різноманітність квіток.
19. Суцвіття
20. Запилення
21. Запліднення в рослим
22. І Іасіпипа. Проростання насінини
23. Плід
24. Поширення плодів і насіння
25. Ріст і розвиток рослин105
26. Сезонні явища в житті рослин і зділ
II. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РС
Тема 3. Водорості
27. Загальна характеристика водоростей
28. Зелені водорості
29. Діатомові водорості
30. Бурі водорості
31. Червоні водорості, або багряпки
Тема 4. Вищі спорові рослини
32. 1 Іалемиі рослини
33. Вищі спорові рослини
34. Мохоподібні
35. Плаупоподібпі
36. Хвощеподібні
37. Папоротеподібні
Тема 5. Голонасінні
38. Голонасінні перші насінні рослини
39. Загальна характеристика хвойних
40. Різноманітність і значення хвойних.
Тема 6. Покритонасінні
41. Загальна характеристика покритонасінних
42. Класифікація покритонасінних
43. Родина Капустяні, або Хрестоцвіті
44. Родина Розові
45. Родина Бобові
46. Родина Пасльонові
47. Родина Айстрові, або Складноцвіті
48. Родина Лілійні
50. Родина Тонконогові, або Злакові
51. Значення покритонасінних
Розділ III. ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ
Тема 7. Гриби
52. Загальна характеристика грибів
53. Цвілеві гриби
54. Шапкові гриби
55. Гриби-наразити
Тема 8. Лишайники
56. Лишайники — симбіотичні організми .
Розділ IV. БАКТЕРІЇ
Тема 9. Бактерії
57. Загальна характеристика бактерій
59. Ціанобактерії (синьо-зелені водорості)
Розділ V ОРГАНІЗМИ Й СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ
Тема 10. Організми й середовище існування
60. Середовища існування рослин.
61. Рослини й абіотичні чинники.
62. Рослини її біотичні чинники.
63. Угруповання рослий.
64. Охорона природи.
Словник основних понять
Додатки
Основні правила для формування практичних умінь ;і біології
Методи наукового дослідження та їхнє застосування для формування дослідницьких умінь
Лабораторний практикум.


Основной змист.
Як ви знаєте з курсу природознавства, жива природа це вся сукупність організмів, які населяють Землю. Живу природу називають ще органічним світом. Сучасний органічний світ на нашій планеті об'єднує віруси, бактерії, рослини, гриби іі тварини. Усі вони надзвичайно різні, проте в них є і спільні ознаки, які можна виокремити при дослідженні їхньої будови та життєдіяльності.

Загальні для всіх живих істот ознаки називають ознаками живого. Вивченням живого та його ознак займається біологія, яка досліджує різноманітність живих істот, їхню будову, особливості життєдіяльності, розмноження, поширення, походження, а також класифікує їх. Нині назву ЦІЄЇ науки слід писати великими буквами, оскільки без біологічних знань вирішити проблеми сучасного життя людини на Землі неможливо. Передусім це нові хвороби, зростання потреб людини в їжі, у чистому повітрі та воді, це й масове розмноження одних організмів і вимирання інших тощо.

 Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Біологія, Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Соболь В. І., 2007 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать книгу Біологія, Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Соболь В. І., 2007 - pdf - depositfiles.

Скачать книгу Біологія, Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Соболь В. І., 2007 - pdf - Яндекс.Диск.

Дата публикации:

Теги: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2022-01-27 17:52:30