Рiдна мова, Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Глазова О. П. , Кузнецов Ю. Б., 2007

Рiдна мова, Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б., 2007.

Любі семикласники!

Сучасне людство стоїть на порозі змін. Ось-ось. об'єднане мережею Інтернету, воно принципово змінить засоби передавання інформації. а відтак і систему освіти. Головним у навчанні стане вміння саморозвиватися. самовдосконалюватися протягом усього життя. Цей підручник допоможе вам цього навчитися. Він формуватиме у вас власний і оригінальний стиль мислення, навчатиме наполегливості й самостійності в здобутті знань.
Кожен із нас має потаємну мрію. Але в усіх людей є й спільні бажання та прагнення. Усі мріють досягти порозуміння одне з одним, із навколишнім світом.

Підручник укладено так, щоб дати Вам відчуття того, що всі ми живемо в єдиному, гармонійному, прекрасному світі. Серцем цього світу для кожного українця є країна Україна.
Підручник відтворює образ України — стародавньої й вічно юної. цікавої розмаїтістю своїх регіонів, та все ж єдиної, соборної І тим ще більше прекрасної.

Усі ми - діти України. Плекаючи історичну пам'ять, ми мріємо про майбутнє. Захоплення Україною допоможе вивчати рідну мову, без досконалого володіння якою ми не зможемо здійснити своїх мрій.
Хай уроки рідної мови стануть для вас сходинками до майбутніх успіхів, до самоствердження через опанування міцних знань мови та вміння спілкуватися нею. У цьому підручник буде вам надійною підмогою.
Зорієнтуватися н підручнику вам допоможуть такі умовні позначення:

 

Рiдна мова, Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Глазова О. П. , Кузнецов Ю. Б., 2007

 

ЗМІСТ

ВСТУП
Мова — скарбниця духовності народу Повторення вивченого про текст
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
§1. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях:
§2. Частини мови
§3. Вивчені групи орфограм
МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ
§ 4. Дієслово: загальне значення,
морфологічні ознаки, синтаксична роль
§5. Неозначена форма дієслова.
Особові форми дієслова
§6. Не з дієсловами
§7. Вид дієслова
§В. Перехідні та неперехідні дієслова
§9. Особа дієслова. Безособові дієслова
§10. Часи дієслова
§11. Теперішній час
§12. Минулий час
§13. Майбутній чам;
§14. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)
§15. Творення дієслів умовного способу
§16. Творення дієслів наказового способу
§17. Способи творення дієслів
Розбір дієслова як частини мови
§18. Дієприкметник як особлива форма дієслова:
загальне значення, морфологічні ознаки,
синтаксична роль
§19. Дієприкметниковий зворот
§20. Відмінювання дієприкметників
§21. Активні та пасивні дієприкметники.
Творення активних і пасивних дієприкметників
§22. Безособові дієслівні форми на -но, -то
§23. Перехід дієприкметників
у прикметники та іменники
§24. Ну дієприкметниках та нн у прикметниках
дієприкметникового походження
§25. Не з дієприкметниками
Розбір дієприкметника
як особливої форми дієслова
§ 26. Дієприслівник як особливе форма дієслова:
загальне значення, морфологічні ознаки.
синтаксична роль
§27. Дієприслівниковий зворот
§28. Творення дієприслівників
недоконаного і доконаного виду
§29. Не з дієприслівниками
Розбір дієприслівника
як особливої форми дієслова
§ЗО. Прислівник: загальне значення,
морфологічні ознаки, синтаксична роль
§31. Ступені порівняння прислівників
§32. Способи творення прислівників
§33. Правопис прислівників
Написання прислівників через дефіс і разом
Написання прислівникових сполук
И та / в кінці прислівників
Літери н та нн у прислівниках
Не \ ні з прислівниками
Розбір прислівника як частини мови
МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ
§ 34. Прийменник як службова частина мови Розбір прийменника як частини мови
§ 35. Сполучник як службова частина мови
§ 36. Правопис сполучників
Розбір сполучника як частини мови
§37. Частка як службова частина мови
§ 38. Правопис часток
Розбір частий як частини мови
§ 39. Неї ні з різкими частинами мови
§ 40. Вигук як особлива частина мови
Розбір вигука як частини мови
Звуконаслідувальні слова
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ ДОВІДКОВЕ БЮРО
Тлумачний словничок
Словничок термінів
Види помилок у письмових роботах
Послідовність роботи над проектом

ГОВОРІННЯ
Складання діалогів
Стислий усний переказ тексту,
що містить розповідь про процес праці
Усний твір-роздум дискусійного характеру
Створення діалогів і монологів
дискусійного характеру
Усний переказ розповідного тексту
з елементами роздуму
Складання діалогів
із використанням прислівників
Усний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини Усний переказ розповідного тексту з творчим
завданням
Усний твір-опис зовнішності людини за власними спостереженнями
(у художньому стилі)
Складання й розігрування діалогів
ГОВОРІННЯ Й ПИСЬМО
Замітка дискусійного характеру
Оповідання за поданим сюжетом
ЧИТАННЯ Й ГОВОРІННЯ
Усне складай ня висловлювання
Особливості будови розповіді про процес праці Письмовий переказ тексту, що містить
розповідь про процес праці
Усне твір розповідного характеру
про процес праці за власними спостереженнями
Усний стислий переказ тексту
Усний докладний переказ
тексту публіцистичного стилю
Особливості будови опису зовнішності людини
Усний твір-опис зовнішності людини за картиною
в художньому стилі
Вибірковий усний переказ тексту
художнього стилю
ЧИТАННЯ Й ПИСЬМО
Письмовий твір-опис зовнішності людини з уяви
письмо
Ділове мовлення. Розписка
Письмовий докладний переказ
тексту наукового стилю
Письмовий переказ розповідного тексту
з елементами роздуму
Контрольний переказ тексту, що містить опис зовнішності людини


МОВА - СКАРБНИЦЯ ДУХОВНОСТІ НАРОДУ
 Прочитайте фразеологізми. Розкрийте їхні значення.
Від усієї душі; припасти до душі; відвести душу; душа в п'ятах; піднестися духом; з усього духу.

♦ Визначте в кожному з фразеологізмів ключове слово. Значення терміна ключові (опорні) слова з'ясуйте за поданим у кінці підручника словничком термінів.
♦ Спробуйте пояснити лексичне значення виділених КЛЮЧОВИХ СЛІВ.
♦ Доберіть антоніми до слів духовний та духовність.
♦ Поясніть підпис до фотографії. Яке слово у ньому ключове?
Душею називають внутрішній світ людини з П настроями, почуттями й переживаннями. Саме душею, а не органами чуття (зором, слухом, дотиком або нюхом) ми сприймаємо те, що становить людську суть і зветься духовним. Духовне відсторонене від усього приземлено практичного, тобто матеріального.

Дух - це внутрішній стан, моральна сила людини. Дух виявляється в бадьорості, рішучості, сміливості, незламності. Ці якості треба виробляти в собі, щоб, обстоюючи добро й правду, завжди досягати успіхів у житті.
Дух властивий не лише людині, а й народові. «Дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю», - так писав про незламність народного духу видатний поет Іван Франко.

Усе, що становить для людей духовну цінність, зветься духовнісп . Духовність тісно пов'язана з історичною пам'яттю народу, тобто з минулим, що його пам'ятають численні покоління людей. Історична пам'ять с підґрунтям для збереження й плекання таких духовних скарбів, як народні традиції, звичаї, обряди, твори усної народної творчості, моральні цінності.
Передавати духовні скарби з покоління в покоління можна тільки за допомогою мови. Тому й народився вислів: мова - скарбниця духовності народу.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Рiдна мова, Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Глазова О. П. , Кузнецов Ю. Б., 2007 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать книгу Рiдна мова, Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Глазова О. П. , Кузнецов Ю. Б., 2007 - pdf - depositfiles.

Скачать книгу Рiдна мова, Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Глазова О. П. , Кузнецов Ю. Б., 2007 - pdf - Яндекс.Диск.

Дата публикации:

Теги: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2021-10-16 20:44:02