Дапрызыўная падрыхтоўка, 10-11 класаў, Драгуноў В.В., Богдан В.Г., 2020


Дапрызыўная падрыхтоўка, 10-11 класаў, Драгуноў В.В., Богдан В.Г., 2020.

   Рэспубліка Беларусь — міралюбівая, дэмакратычная, сацыяльная, прававая дзяржава. Знешняя палітыка нашай краіны, якая на сабе зведала ўсе жахі вайны, накіравана на захаванне міру, папярэджанне ўзброеных канфліктаў і мірнае вырашэнне сучасных праблем. Менавіта Рэспубліка Беларусь стала месцам правядзення шматбаковых перамоў па ўрэгуляванні ўзброенага канфлікту ва Украіне.
У час ваенна-медыцынскай падрыхтоўкі вы набудзеце базавыя веды і ўменні, неабходныя для эфектыўнага аказання першай дапамогі пры раненнях і траўмах.

Дапрызыўная падрыхтоўка, 10-11 класаў, Драгуноў В.В., Богдан В.Г., 2020


Вернасць воінскаму абавязку.
Стагоддзямі жыхары Беларусі мужна баранілі сваю зямлю ад ін-шаземыых захоннікаў, змагаліся за яе свабоду і незалежнасць. I ў нашы дні абароыа Рэспублікі Беларусь — святы абавязак кожнага яе грамадзяніна. Само паняцце «святы абавязак» у дадзеным выпадку можна суаднесці з паняццем «воінскі абавязак».

Каб выконваць воінскі абавязак свядома і годна, трэба ведаць сваю краіну, яе мінулае і сучасыае, медь уяўлеыне нра армію, быць мараль-на, псіхалагічна і фізічна падрыхтаваным да буду чай ваеннай службы і, калі спатрэбідца, да ўзброенай абароны Айчыны — Рэспублікі Беларусь.

Заўсёды галоўнай каштоўнасцю з’яўляліся людзі, якія ўзнялі-ся на абарону роднай зямлі, свайго народа, Айчыны. Адгрымелі поўныя гора і пакут, мужнасді і гераізму гады Вялікай Айчыннай вайны. Але і ў мірныя дні на зямлі слаўных продкаў здзяйсняюдда гераічныя подзвігі. Найвялікшай старонкай у гісторыі чалаведтва з’явілася асваенне космасу. Палёт у космас, прадяглае знаходжан-не касманаўтаў на арбітальнай стандыі, выхад у адкрыты космас — гэта подзвіг, які патрабуе ўсебаковай падрыхтоўкі, найвялікшай мужнасці і адвагі.

Змест.
Уводзіны.
Раздзел 1. АБАРОНА АЙЧЫНЫ.
§1. Гісторыя і сучаснасць беларускай арміі.
§2. Доблесць і слава воінаў у барацьбе за свабоду Айчыны.
§3. Вернасць воінскаму абавязку.
§4. Сучаснае ваенна-палітычнае становішча ў своде.
§5. Міжнароднае гуманітарнае права ў порыяд узброеных канфліктаў.
§6. Рэспубліка Беларусь — суверэыпая дзяржава.
Роля Узброеных Сіл у забеспячэнні нацыянальнай бяспекі.
§7. Ваенная палітыка Рэспублікі Беларусь»».
§8. Абарона Рэспублікі Беларусь — святы абавязак кожнага грамадзяпіпа Рэспублікі Беларусь.
§9. Законы Рэспублікі Беларусь «Аб воінскім абавязку і воінскай службе» і «Аб статусе ваеннаслужачых».
§10. Абавязковая і добраахвотыая падрыхтоўка грамадзян да ваеннай службы.
§11. Адміністрацыйыая адказнасць за невыкананне абавязкаў прызыўыіка. Крыміналыіая адказнасць за ўхіленне ад прызыву.
§12. Склад і структура Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь.
§13-14. Асноўныя ўзоры ўзбрасння, васннай і спсцыяльнай тэхнікі Узброеных Сіл Рзспублікі Беларусь.
§15. Узбросныясілызамежныхдзяржаў.
§16. Установы вышэйшай адукацыі сістэмы нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь.
Раздзел 2. АСНОВЫ ВАЕННАЙ СПРАВЫ.
§17. Прызначэнне і агульны змест агульнавоінскіх статутаў.
§18. Ваенная прысяга.
§19. Агульныя абавязкі васннаслужачых. Правілы воінскай ветлівасці і паводзін ваеннаслужачых.
§20-21. Воінская дысцыпліна, яе сутнасць і значэнне. Дысцыплінарная адказнасць ваеннаслужачых.
§22. Сутачны нарад роты. Прызначэнне, састаў, узбрасннс сутачнага нарада. Абавязкі днявальнага па роде.
§23. Строй і яго элементы.
§24. Сучасны агульнавайсковы бой.
§25. Дзеянні ў абароне.
§26-27. Дзеянні ў наступлснні.
§28. Стралковая зброя
§29-30. Асновы і правілы стральбы.
§31.Парадак няпоўнай разборкі і зборкі аўтамата.
§32. Ручныя асколачныя гранаты.
§33. Арыентаванне на мясцовасці без карты.
§34. Магнітны азімут і яго вызначэнне.
§35. Тапаграфічныя карты.
§36. Ядзерная зброя.
§37. Хімічная зброя. Хімічна небяспсчныя аб’екты.
§38. Біялагічная зброя.
§39. Сродкі індывідуальнай засцярогі органаў дыхання і скуры.
Раздзел 3. ВАЕННА-МЕДЫЦЫНСКАЯ ПАДРЫХТОЎКА.
§40. Аказанне перптай дапамогі параненым у небяспечнай зоне.
§41. Аказанне перптай дапамогі параненым у зоне ўкрыцця.
§42. Аказанне перптай дапамогі параненым у зоне эвакуацыі.
Слоўнік.
Дадатак.



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Дапрызыўная падрыхтоўка, 10-11 класаў, Драгуноў В.В., Богдан В.Г., 2020 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу



Скачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:





Теги: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам




Не нашёл? Найди:





2024-07-22 20:51:55