Шведский язык, Юридический перевод, Исаев М.А., Катушева Е.К., 2006

Шведский язык, Юридический перевод, Исаев М.А., Катушева Е.К., 2006.

Настоящая работа посвящена проблематике гражданского права Швеции. Целью пособия является развитие навыков как письменного, так и устного перевода с шведского языка на русский и с русского языка на шведский текстов права. Одновременно пособие в значительной степени выполняет задачу ознакомления обучающихся с правовыми реалиями страны изучаемого языка. Пособие предназначено для аудиторных и самостоятельных занятий студентов, изучающих шведский язык.

Шведский язык, Юридический перевод, Исаев М.А., Катушева Е.К., 2006


PERSONRÄTT, FAMILJE- OCH SUCCESSIONSRÄTT.
FYSISKA PERSONERS ALLMÄNNA RÄTTSST Ä LLN ING
Uis och översiitt texten.
Genom att rättsordningen upprätthälls ßr var och en enskild sin kroppsliga och andliga integritet skyddad, och han fär ett avsevürt utrymme för att ordna sina angelägenheter sä som han sjalv vill. Alt sä är fallet beror pä en samverkan av regier frän mänga skilda omräden: den offcntliga rätten, privaträtten, sirufliätten och processrätten. Att skildra allt detta skulle föra ninnför civilrättens ram.

Av grundläggande betydelse är regoringsformens stadganden om medborgamas fri-och rättigheter. I ill skydd för den kroppsliga integriteten samverkar de närmast privaträttsliga reglema om skadeständsansvar för den som vällar kroppsskada och de straffrättsliga reglema mot dödande, misNlumdcl, frihetsberövande m.m. Genom noggranna regier ikyddns den enskildc även mot godtyckliga ätgärder av inyiidlghclcr (frihetsberövanden, husundersökningar osv.). Den ickiiiskn utvecklingen har framkallat ökade risker för "privatlivets fred", som kan hotas genom avlyssningsapparater, dolda kameror ctc. Det finns vissa lagregler som avser att motverka sädana risker. Dm disk lidi- skyddas ocksâ mot obehörig användning av hans namn cller bild i reklam.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Шведский язык, Юридический перевод, Исаев М.А., Катушева Е.К., 2006 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2021-06-24 23:38:01