украинский язык

Картографування стану елементів довкілля, в тому числі, внаслідок бойових дій, Шевченко Р.Ю., 2023

Картографування стану елементів довкілля, в тому числі, внаслідок бойових дій, Шевченко Р.Ю., 2023.

Навчально-методичні та практичні рекомендації до тренінгового курсу підвищення кваліфікації проведення лекторію, практичних та самостійних завдань на тему «Картографування стану елементів довкілля, в тому числі, внаслідок бойових дій» складені для стажування представникам місцевих громад в рамках реалізації програм ПРООН в Україні. Розрахований на слухачів курсів підвищення кваліфікації другого та третього рівнів вищої освіти природничих, географічних, інформаційних та технічних галузей знань.

Картографування стану елементів довкілля, в тому числі, внаслідок бойових дій, Шевченко Р.Ю., 2023
Скачать и читать Картографування стану елементів довкілля, в тому числі, внаслідок бойових дій, Шевченко Р.Ю., 2023
 

Курс лекцій з юридичної деонтології, Логвиненка І.А., Невзорова І.Л., 2022

Курс лекцій з юридичної деонтології, Логвиненка І.А., Невзорова І.Л., 2022.

Навчальна дисципліна «Юридична деонтологія» – одна з основних загальноюридичних дисциплін, яка вивчається у закладах вищої освіти системи МВС України. Цільова спрямованість цієї дисципліни передбачає формування ґрунтовних знань про теоретичні, практичні та деонтологічні аспекти юридичної професії, про особисті якості юриста як професіонала, а також формування умінь юриста використовувати одержані знання у професійній юридичній діяльності.

114176Курс лекцій з юридичної деонтології, Логвиненка І.А., Невзорова І.Л., 2022
Скачать и читать Курс лекцій з юридичної деонтології, Логвиненка І.А., Невзорова І.Л., 2022
 

Словник діалектних та маловживаних слів села Липча Хустського району закарпатської області, Мартинець А.М., 2019

Словник діалектних та маловживаних слів села Липча Хустського району закарпатської області, Мартинець А.М., 2019.

   Видання являє собою зібраний і упорядкований матеріал діалектної лексики одного населеного пункту і нараховує більше 2 000 мовних одиниць з ілюстративним матеріалом. Може бути цікавим як фахівцям, так і усім тим, хто цікавиться живим українським словом.

Словник діалектних та маловживаних слів села Липча Хустського району закарпатської області, Мартинець А.М., 2019
Скачать и читать Словник діалектних та маловживаних слів села Липча Хустського району закарпатської області, Мартинець А.М., 2019
 

English grammar, Филипська В.І., 2021

English grammar, Филипська В.І., 2021.

Пропонований посібник складено відповідно до Програм навчальних дисциплін «Іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Посібник має на меті підготувати майбутніх фахівців у галузі права та правоохоронної діяльності до застосування англійської мови у професійній сфері. Посібник містить курс граматики за темою «Дієслово» та ряд вправ на закріплення граматики. Для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальностями 081 Право та 262 Правоохоронна діяльність.

English grammar, Филипська В.І., 2021
Скачать и читать English grammar, Филипська В.І., 2021
 

Практичний курс китайської мови мови, Карпека Д.О., 2023

Практичний курс китайської мови мови, Карпека Д.О., 2023.

Даний підручник призначається для україномовних студентів вищих навчальних закладів, які починають вивчати китайську мову з нуля, і відповідає програмі перших трьох семестрів навчання китайській мові для мовних спеціальностей у якості основної іноземної мови. Мета посібника — виробити у студентів навички вільного спілкування, сприйняття неспеціалізованого мовлення на слух та читання текстів середнього рівня складності. Для студентів філологічних та лінгвістичних вузів та факультетів, а також для всіх, хто цікавиться практичним вивченням китайської мови.

Практичний курс китайської мови мови, Карпека Д.О., 2023
Скачать и читать Практичний курс китайської мови мови, Карпека Д.О., 2023
 

Порівняльна граматика класичної китайської мови ВЕНЬЯНЬ та сучасної літературної класичної мови ПУТУНХУА, Карпека Д.О., 2022

Порівняльна граматика класичної китайської мови ВЕНЬЯНЬ та сучасної літературної класичної мови ПУТУНХУА, Карпека Д.О., 2022.

Цей посібник є першою українською систематичною порівняльною граматикою класичної китайської мови веньянь та сучасної літературної китайської мови путунхуа, яка розраховану на осіб, що освоїли базовий нормативних курс сучасної китайської мови. В основу матеріалу «Граматики» покладено, з одного боку, мову сучасної китайської преси та літератури, а з іншого боку, мову класичних текстів на веньяні – Менцзи, Лунь Юй, Дао де цзін, Ши цзін, Мо-цзи, Ши цзі, у меншій мірі – Сунь-цзи бінфа, Чжуан-цзи, а також низки інших відомих творів. Книга призначається у першу чергу для студентів сходознавчих вузів та факультетів, аспірантів та викладачів, а також для всіх, хто цікавиться китайською літературою та мовою (а, точніше, мовами), якою (якими) написані ці твори.

Порівняльна граматика класичної китайської мови ВЕНЬЯНЬ та сучасної літературної класичної мови ПУТУНХУА, Карпека Д.О., 2022
Скачать и читать Порівняльна граматика класичної китайської мови ВЕНЬЯНЬ та сучасної літературної класичної мови ПУТУНХУА, Карпека Д.О., 2022
 

Основи дефектології, Синьов В.М., Коберник Г.М., 1994

Основи дефектології, Синьов В.М., Коберник Г.М., 1994.  

Посібник знайомить студентів з основами дефектології — галузі педагогічної науки, яка розробляє питання вивчення, навчання, виховання та соціальної адаптації аномальних дітей. Подано характеристику різних категорій аномальних дітей та навчально-виховних закладів для них, висвітлено особливості процесу виховання і навчання дітей з вадами фізичного і психічного розвитку. Знання основ дефектології допоможе майбутнім педагогам на більш ранніх етапах навчання виявляти причини неуспішності учнів загальноосвітніх шкіл та своєчасно рекомендувати батькам таких учнів відповідні типи спеціальних навчальних закладів. Для студентів педагогічних інститутів, що вивчають дисципліну «Основи дефектології». Буде корисний працівникам дошкільних закладів, педагогам початкових класів загальноосвітніх шкіл, батькам аномальних дітей.

Основи дефектології, Синьов В.М., Коберник Г.М., 1994
Скачать и читать Основи дефектології, Синьов В.М., Коберник Г.М., 1994
 

Русско-украинский словарь по инженерным технологиям, Ганиткевич М., Кинаш Б., 2013

Русско-украинский словарь по инженерным технологиям, Ганиткевич М., Кинаш Б., 2013.
 
Словник містить терміни (деякі з тлумаченням) з технологічних процесів у металургії, будівництві, гірництві, енергетиці, теплотехніці, хемічній промисловості, а також суміжні терміни з фізики, математики та хемії. Для наукових та інженерно-технічних працівників, науковців, викладачів, студентів вищих і середніх навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться науково-технічною термінологією.

Русско-украинский словарь по инженерным технологиям, Ганиткевич М., Кинаш Б., 2013
Скачать и читать Русско-украинский словарь по инженерным технологиям, Ганиткевич М., Кинаш Б., 2013
 
Показана страница 1 из 6