Украина

Антропологія, Навчальний посібник, Солохіна Л.О., 2022

Антропологія, Навчальний посібник, Солохіна Л.О., 2022.

Навчальний посібник розроблено відповідно до вимог державного освітнього стандарту й навчальної робочої програми з дисципліни «Антропологія» для студентів, як допомогу до засвоєння навчального матеріалу, побудованого на основі теоретичних знань з антропології. Посібник виконано на сучасному рівні в доступній формі, добре проілюстровано та пов'язано з контрольними питаннями для самоперевірки, тестовими та реферативними завданнями.. Навчальний посібник складено та розроблено для студентів-психологів та викладачів ХНУВС.

Антропологія, Навчальний посібник, Солохіна Л.О., 2022
Скачать и читать Антропологія, Навчальний посібник, Солохіна Л.О., 2022
 

Картографування стану елементів довкілля, в тому числі, внаслідок бойових дій, Шевченко Р.Ю., 2023

Картографування стану елементів довкілля, в тому числі, внаслідок бойових дій, Шевченко Р.Ю., 2023.

Навчально-методичні та практичні рекомендації до тренінгового курсу підвищення кваліфікації проведення лекторію, практичних та самостійних завдань на тему «Картографування стану елементів довкілля, в тому числі, внаслідок бойових дій» складені для стажування представникам місцевих громад в рамках реалізації програм ПРООН в Україні. Розрахований на слухачів курсів підвищення кваліфікації другого та третього рівнів вищої освіти природничих, географічних, інформаційних та технічних галузей знань.

Картографування стану елементів довкілля, в тому числі, внаслідок бойових дій, Шевченко Р.Ю., 2023
Скачать и читать Картографування стану елементів довкілля, в тому числі, внаслідок бойових дій, Шевченко Р.Ю., 2023
 

Индивідуальні роботи, Математика, 1 клас, Шевченко К.М., 2023

Индивідуальні роботи, Математика, 1 клас, Шевченко К.М., 2023.

Посібник містить 16 індивідуальних робіт з математики у двох варіантах для спостереження вчителем за процесом сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу. А також для вчасного виявлення труднощів у засвоєнні тем і їх подальшого більш детального опрацювання. Видання впорядковано відповідно до типових освітніх програм початкової школи.

Индивідуальні роботи, Математика, 1 клас, Шевченко К.М., 2023
Скачать и читать Индивідуальні роботи, Математика, 1 клас, Шевченко К.М., 2023
 

English Stylistics, Manual, Neborsina N., 2023

English Stylistics, Manual, Neborsina N., 2023.

English Stylistics is designed to introduce students to a range of rhetorical categories, expressive means and functional styles of the English language. The aim of this book is to provide the instructional material for critical analysis that will develop the skills of literary interpretation and evaluation.

English Stylistics, Manual, Neborsina N., 2023
Скачать и читать English Stylistics, Manual, Neborsina N., 2023
 

Курс лекцій з юридичної деонтології, Логвиненка І.А., Невзорова І.Л., 2022

Курс лекцій з юридичної деонтології, Логвиненка І.А., Невзорова І.Л., 2022.

Навчальна дисципліна «Юридична деонтологія» – одна з основних загальноюридичних дисциплін, яка вивчається у закладах вищої освіти системи МВС України. Цільова спрямованість цієї дисципліни передбачає формування ґрунтовних знань про теоретичні, практичні та деонтологічні аспекти юридичної професії, про особисті якості юриста як професіонала, а також формування умінь юриста використовувати одержані знання у професійній юридичній діяльності.

114176Курс лекцій з юридичної деонтології, Логвиненка І.А., Невзорова І.Л., 2022
Скачать и читать Курс лекцій з юридичної деонтології, Логвиненка І.А., Невзорова І.Л., 2022
 

English grammar, Филипська В.І., 2021

English grammar, Филипська В.І., 2021.

Пропонований посібник складено відповідно до Програм навчальних дисциплін «Іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Посібник має на меті підготувати майбутніх фахівців у галузі права та правоохоронної діяльності до застосування англійської мови у професійній сфері. Посібник містить курс граматики за темою «Дієслово» та ряд вправ на закріплення граматики. Для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальностями 081 Право та 262 Правоохоронна діяльність.

English grammar, Филипська В.І., 2021
Скачать и читать English grammar, Филипська В.І., 2021
 

Математика, учебник для 6 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке, Тарасенкова Н.А., Богатырёва И.Н., Коломиец О.Н., Сердюк З.А., 2014

Математика, Учебник для 6 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке, Тарасенкова Н.А., Богатырёва И.Н., Коломиец О.Н., Сердюк З.А., 2014.

Как изучать математику по этому учебнику? Весь материал разделён на 5 глав, а главы — на параграфы. В каждом параграфе содержится теоретический материал и задачи. В учебнике используются специальные значки (пиктограммы). Они помогут вам лучше ориентироваться в учебном материале.

Математика, Учебник для 6 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке, Тарасенкова Н.А., Богатырёва И.Н., Коломиец О.Н., Сердюк З.А., 2014
Скачать и читать Математика, учебник для 6 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке, Тарасенкова Н.А., Богатырёва И.Н., Коломиец О.Н., Сердюк З.А., 2014
 

Русский язык, учебник для 7 класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения, Быкова Е.И., Давидюк Л.В., Стативка В.И., 2007

Русский язык, Учебник для 7 класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения, Быкова Е.И., Давидюк Л.В., Стативка В.И., 2007.

Повзрослели вы, и вместе с вами повзрослел ваш верный спутник учебник русского языка. Вы уже много знаете и много умеете, но ещё большему вам предстоит научиться. Впереди — новые знания о русском языке, о его месте среди других языков, о лексическом богатстве и тематических группах слов, о частях речи и их особенностях, о развитии русской культуры на нашей родине Украине. Сколько новых слов вы узнаете! С какими интересными словарями познакомитесь! А главное ещё не один раз убедитесь в том, насколько красив, многообразен и выразителен русский язык, как важно овладевать его богатствами. Ведь знание языка — это ключ к пониманию и взаимопониманию между людьми и народами, то есть к миру и согласию. Вы легко узнаете свой любимый учебник. Ведь сопровождать вас но ого страницам будут ваши старые знакомые значки, которые помогают вам ориентироваться на страницах учебника.

Русский язык, Учебник для 7 класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения, Быкова Е.И., Давидюк Л.В., Стативка В.И., 2007
Скачать и читать Русский язык, учебник для 7 класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения, Быкова Е.И., Давидюк Л.В., Стативка В.И., 2007
 
Другие статьи...

Показана страница 1 из 22