Сулайманов

Сүрөт өнөрү, 7 класс, Сулайманов А., Абдуллаев Н., Сулаймонова З., 2017

Сүрөт өнөрү, 7 класс, Сулайманов А., Абдуллаев Н., Сулаймонова З., 2017.

Учебник по изобразительному искусству для 7 класса на киргизском языке.

   Урматтуу окуучулар! Силер сүрөт өнөрү негиздеринен сабак алып, анын түрлөрү жана жанрлары, белгилүү сүрөтчүлөр, прикладдуу искусство усталары, скульпторлор, алардын чыгармалары жөнүндө билимге ээ болдуңар, сүрөт өнөрүнүн бир түрү же жанрында өз алдынча чыгармачыл иш аткаруу боюнча өз талантыңарды көрсөтүүнү үйрөндүңөр. Бул окуу жылында сүрөт өнөрү сабактары аяктайт. Ошондуктан, устатыңардан «Сүрөт өнөрү» окуу предмета боюнча көбүрөөк билимдерди өздөштүрүүгө умтулгула. Айрыкча, сүрөт онөрүнүн татаал темалары — искусстводо агым жана багыттар, символдук мыйзамчылыктары, байыркы каллиграфия искусствосуна таандык билимдерди зээндүүлүк менен ээлешиңер талап кылынат. Бирок, силер өз талаитыңар, көркөм-эстетикалык чеберчилигиңер, сүрөт өнөрүнө таандык билимиңер менен устатыңар, теңдешиңер, ата-энеңерди кубанта ала турган жаштасыңар.

Сүрөт өнөрү, 7 класс, Сулайманов А., Абдуллаев Н., Сулаймонова З., 2017
Скачать и читать Сүрөт өнөрү, 7 класс, Сулайманов А., Абдуллаев Н., Сулаймонова З., 2017
 

Бейнелеу өнері, 5 класс, Кузиев Т., Абдирасилов С., Нуртаев О., Сулайманов А., 2020

Бейнелеу өнері, 5 класс, Кузиев Т., Абдирасилов С., Нуртаев О., Сулайманов А., 2020.

Учебник по изобразительному искусству для 5 класса на казахском языке.

   Бейнелеу өнерінің бейнелеу құралдары мен бейнелеу тілін түсіну және одан бейнелі көрсету қызметінде орынды пайдаланудың маңызды мәні бар.
Бейнелеу өнерінің бейнелеу тіліне композиция, сызық, дақ, рең, пішін, кеңістік, фактура тусініктері, танымал ірі суретшілер шығармаларының талқылануы жатады және олар кескіндеме, графика, мүсіншілік, өнертанушылық негіздерінің бөлімдері арқылы іске асырылады.
Бейнелеу өнерінің бейнелеу құралдары ретінде кескіндемеде рең, жағу, сызық, рең дақтары, түрлі-түсті жарықтық контрастары, ал графикада сызық, штрих, контур, түс, аққара дақгардан пайдаланылады. Табиғатта әрбір бұйым мен заттардың өз реңдері болады. Бұл реңдерде жарықкөлеңкелер өте үлкен маңызға ие.

Бейнелеу өнері, 5 класс, Кузиев Т., Абдирасилов С., Нуртаев О., Сулайманов А., 2020
Скачать и читать Бейнелеу өнері, 5 класс, Кузиев Т., Абдирасилов С., Нуртаев О., Сулайманов А., 2020
 

Көркөм сүрөт өнөрү, 4 класс, Сулайманов А., Рахманов И., Сулайманова З., 2017

Көркөм сүрөт өнөрү, 4 класс, Сулайманов А., Рахманов И., Сулайманова З., 2017.

Учебник по изобразительному искусству для 4 класса на киргизском языке.

Фрагмент из книги:
Ардактуу окуучу! Көркөм сүрөт өнөрү турмушту чагылдырууда, дүйнөнүн кооздуктарын туюуда адамга жардам берээрин билесиң.
Сен көркөм сүрөт өнөрүнүн түрлөрү жөнүндө биринчи класста эле баштапкы маалыматты алгансың. Көркөм сүрөт өнөрү өзүнүн сүрөттөө усулдары жана
башка жактарына карай графика, живопись жана айкелчилик өңдүү түрлөргө бөлүнөт.

Көркөм сүрөт өнөрү, 4 класс, Сулайманов А., Рахманов И., Сулайманова З., 2017
Скачать и читать Көркөм сүрөт өнөрү, 4 класс, Сулайманов А., Рахманов И., Сулайманова З., 2017
 

Сүрөт өнөрү, 5 класс, Кузиев Т., Абдирасилов С., Нуртаев У., Сулайманов А., 2020

Сүрөт өнөрү, 5 класс, Кузиев Т., Абдирасилов С., Нуртаев У., Сулайманов А., 2020.

Учебник по изобразительному искусству для 5 класса на киргизском языке.

Фрагмент из книги:
Сүрөт өнөрүнүн чагылдыруучу каражаттары жана туюнтуучу тилин түшүнүү жана андан сүрөттүү чагылдыруу ишинде орундуу пайдалануу маанилүү мааниге ээ.
Сүрөт өнөрүнүн чагылдыруучу тили катарында композиция, сызык, так, түс, форма, мейкиндик, фактура түшүнүктөрү, белгилүү сүрөтчүлөрдүн чыгармаларынын талдоосу ээлейт жана алар живопись, графика, скульптура (айкелчилик), искусство таануунун негиздери бөлүмдөрү аркылуу жүзөгө ашырылат.

Сүрөт өнөрү, 5 класс, Кузиев Т., Абдирасилов С., Нуртаев У., Сулайманов А., 2020
Скачать и читать Сүрөт өнөрү, 5 класс, Кузиев Т., Абдирасилов С., Нуртаев У., Сулайманов А., 2020
 

Изобразительное искусство, учебник для 3 класса общеобразовательтных школ, Исакова М., Хасанов Р., Хайдаров Б., Сулайманов А., Джуманиязова С., Азимов Б., 2014

Изобразительное искусство, учебник для 3 класса общеобразовательных школ, Исакова М., Хасанов Р., Хайдаров Б., Сулайманов А., Джуманиязова С., Азимов Б., 2014.

Tasviriy san'at, umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3 - sinfi uchun darslik, Isoqova M., Hasanov R., Haydarov B., Sulaymonov A., Jumaniyozova S., Azimov B., 2014.

РИСОВАНИЕ ФРУКТОВ.

Золотая осень в нашем краю раскрыла свою сокровищницу. В садах ветки деревьев сгибаются под тяжестью спелых яблок, гранат, груш, персиков, переливается золотистый виноград, бахчи заполнены арбузами и дынями. Осенью отмечается один из самых прекрасных и любимых наших праздников - праздник урожая.

Изобразительное искусство, учебник для 3 класса общеобразовательтных школ, Исакова М., Хасанов Р., Хайдаров Б., Сулайманов А., Джуманиязова С., Азимов Б., 2014

Скачать и читать Изобразительное искусство, учебник для 3 класса общеобразовательтных школ, Исакова М., Хасанов Р., Хайдаров Б., Сулайманов А., Джуманиязова С., Азимов Б., 2014