Краснова

Всемирная история, XIX - начало XXI в, Учебное пособие для 11-го класса, Кошелев В.С., Кошелева Н.В., Краснова М.А., 2021

Всемирная история, XIX - начало XXI в, Учебное пособие для 11-го класса, Кошелев В.С., Кошелева Н.В., Краснова М.А., 2021.

Уважаемые одиннадцатиклассники! Всемирную историю ХІХ — начала ХХІ в. вы уже изучали в 8 и 9 классах. В 11 классе вам предстоит овладеть основами научного подхода к изучению истории. Ведь основная цель данного курса — обобщить и систематизировать знания, осмыслить исторический процесс, понять закономерности и тенденции исторического развития, что особенно важно для понимания мира, в котором вы живете. Поэтому при изучении материала большее внимание будет уделено не вопросу «Как это произошло?», а вопросу «Почему это произошло?».

Всемирная история, XIX - начало XXI в, Учебное пособие для 11-го класса, Кошелев В.С., Кошелева Н.В., Краснова М.А., 2021
Скачать и читать Всемирная история, XIX - начало XXI в, Учебное пособие для 11-го класса, Кошелев В.С., Кошелева Н.В., Краснова М.А., 2021
 

Сусветная гісторыя Навейшага часу, 1918 - пачатак ХХІ ст., Вучэбны дапаможнік для 9 класа, Кошалеў У.С., Краснова М.А., Кошалева Н.У., 2019

Сусветная гісторыя Навейшага часу, 1918 - пачатак ХХІ ст., Вучэбны дапаможнік для 9 класа, Кошалеў У.С., Краснова М.А., Кошалева Н.У., 2019.

Паважаныя дзевяцікласнікі! У гэтым годзе вы пачняце вывучэнне гісторыі Навейшага часу. Яна ахоплівае перыяд з моманту заканчэння Першай сусветнай вайны ў 1918 г. да цяперашняга часу. Гэтая эпоха насычана падзеямі, якія карэнным чынам змянілі аблічча свету і шмат у чым вызначылі сучаснае сусветнае развіццё. Вучэбны дапаможнік складаецца з дзвюх частак, якія адпавядаюць двум асноўным перыядам навейшай гісторыі. Кожная частка пачынаецца з параграфа, у якім даецца агульнае ўяўленне аб асноўных напрамках развіцця свету ў міжваенны перыяд і пасля Другой сусветнай вайны.

Сусветная гісторыя Навейшага часу, 1918 - пачатак ХХІ ст., Вучэбны дапаможнік для 9 класа, Кошалеў У.С., Краснова М.А., Кошалева Н.У., 2019
Скачать и читать Сусветная гісторыя Навейшага часу, 1918 - пачатак ХХІ ст., Вучэбны дапаможнік для 9 класа, Кошалеў У.С., Краснова М.А., Кошалева Н.У., 2019
 

Сусветная гісторыя Навейшага часу, 1945 год-пачатак ХХІ стагоддзе, 11 клас, Космач Г.А., Кошалеў У.С., Краснова М.А., 2012

Сусветная гісторыя Навейшага часу, 1945 год-пачатак ХХІ стагоддзе, 11 клас, Космач Г.А., Кошалеў У.С., Краснова М.А., 2012.

   У гэтым годзе вы прадоўжыце вывучэнне гісторыі Навейшага часу. Вам давядзецца разгледзець этап развіцця свету, які пачаўся пасля Другой сусветнай вайны.
Вучэбны дапаможнік складаецца з уводзін і чатырох раздзелаў. Ва «Уводзінах» даецца агульная характарыстыка развіцця пасляваеннага свету, якая дазваляе ўбачыць агульныя праблемы і тэндэнцыі, што вызначаюць сучасны этап яго гісторыі. У першых трох раздзелах разглядаецца развіццё асобных рэгіёнаў свету: ЗША і краін Еўропы; СССР і Расійскай Федэрацыі; краін Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі. Улічваючы ўзрослую глабальную ўзаемазалежнасць усіх рэгіёнаў свету, у апошнім, чацвёртым раздзеле, разглядаюцца міжнародныя адносіны і праблемы, якія закранаюць увесь свет у цэлым.

Сусветная гісторыя Навейшага часу, 1945 год-пачатак ХХІ стагоддзе, 11 клас, Космач Г.А., Кошалеў У.С., Краснова М.А., 2012
Скачать и читать Сусветная гісторыя Навейшага часу, 1945 год-пачатак ХХІ стагоддзе, 11 клас, Космач Г.А., Кошалеў У.С., Краснова М.А., 2012
 

Сусветная гісторыя Новага часу, XIX - пачатак XXI ст., 11 клас, Кошалеў У.С., Кошалева Н.У., Краснова М.А., 2021

Сусветная гісторыя Новага часу, XIX - пачатак XXI ст., 11 клас, Кошалеў У.С., Кошалева Н.У., Краснова М.А., 2021.

Шаноўныя адзінаццацікласнікі! Сусветную гісторыю ХІХ — пачатку ХХІ ст. вы ўжо вывучалі ў 8 і 9 класах. У 11 класе вам трэба будзе авалодаць асновамі навуковага падыходу да вывучэння гісторыі. Бо асноўная мэта дадзенага курса — абагульніць і сістэматызаваць веды, асэнсаваць гістарычны працэс, зразумець заканамернасці і тэндэнцыі гістарычнага развіцця, што асабліва важна для разумення свету, у якім вы жывяце. Таму пры вывучэнні матэрыялу большая ўвага будзе надавацца не пытанню «Як гэта адбылося?», а пытанню «Чаму гэта адбылося?».

Сусветная гісторыя Новага часу, XIX - пачатак XXI ст., 11 клас, Кошалеў У.С., Кошалева Н.У., Краснова М.А., 2021
Скачать и читать Сусветная гісторыя Новага часу, XIX - пачатак XXI ст., 11 клас, Кошалеў У.С., Кошалева Н.У., Краснова М.А., 2021
 

Сварочное дело, Быковский О.Г., Фролов В.А., Краснова Г.А., 2021

Сварочное дело, Быковский О.Г., Фролов В.А., Краснова Г.А., 2021.

  Рассматриваются основные способы сварки, резки и контроля качества сварных швов и соединений. Приводятся рекомендации относительно выбора материалов, технологии и техники сварки и резки, особенностей использования современного оборудования, мероприятий по организации и охране труда при этих видах металлообработки.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов, обучающихся в образовательных учреждениях СПО по специальности «Материаловедение и технологии материалов».

Сварочное дело, Быковский О.Г., Фролов В.А., Краснова Г.А., 2021
Купить бумажную или электронную книгу и скачать и читать Сварочное дело, Быковский О.Г., Фролов В.А., Краснова Г.А., 2021
 

Let’s discuss, Aid in reading comprehension, Учебно-методическое пособие, Краснова Т.А., Ильина Н.В., 2021

Let’s discuss, Aid in reading comprehension, Учебно-методическое пособие, Краснова Т.А., Ильина Н.В., 2021.

Учебно-методическое пособие содержит тексты различной функционально-стилевой принадлежности на английском языке и комплекс вопросов и заданий к ним. Пособие предназначено для аудиторной и самостоятельной работы магистрантов по дисциплине «Иностранный язык» для направления подготовки ВО – магистратура 45.04.01.03 «Литература народов России в сравнительно-типологическом изучении».

Let’s discuss, Aid in reading comprehension, Учебно-методическое пособие, Краснова Т.А., Ильина Н.В., 2021
Скачать и читать Let’s discuss, Aid in reading comprehension, Учебно-методическое пособие, Краснова Т.А., Ильина Н.В., 2021
 

Чтение с увлечением, Соболева А.Е., Краснова С.В., 2010

Чтение с увлечением, Соболева А.Е., Краснова С.В., 2010.

   Чудесная картина: ваш ребенок взял книжку и с удовольствием читает. Хотите, чтобы она стала реальностью? Маленький нейропсихологический «ликбез» позволит вам в домашних условиях создать это чудо. Знаете, почему дети не читают? Они не хотят делать того, что трудно и неинтересно. Они такие же, как и мы, только маленькие! – Но ведь мы же читали! – скажете вы. – Значит, в детстве вы играли в другие игры! – ответят вам нейропсихологи. Они уже обнаружили связь между тем, во что и как ребенок играл в детстве, и тем, насколько легко он овладеет чтением. Итак! Раз, два, три, четыре, пять, мы идем играть! Специально разработанные веселые игры доставят массу удовольствия детям, а комментарии и советы нейропсихологов будут полезны педагогам, психологам и, конечно же, любящим родителям.

Чтение с увлечением, Соболева А.Е., Краснова С.В., 2010
Купить бумажную или электронную книгу и скачать и читать Чтение с увлечением, Соболева А.Е., Краснова С.В., 2010
 

Всемирная история Нового времени, XIX - начало XX в., становление индустриальной цивилизации, 9-й класс, Кошелев В.С., Краснова М.А., 2010

Всемирная история Нового времени, XIX - начало XX в., становление индустриальной цивилизации, 9-й класс, Кошелев В.С., Краснова М.А., 2010.

Индустриальная революция.

Экономический рост и индустриализация о Европе. Процесс превращения Европы аграрной в Европу промышленную, или индустриальную (индустриализация), был революционным, поскольку сопровождался радикальными переменами в жизни людей и общества. Первой страной, осуществившей переход к современной промышленности и экономическому росту, была Англия, Уже во второй половине XVIII в. она являлась ведущей торговой и финансовой державой мира, а которой существовали наиболее благоприятные экономические и политические условия для предпринимательской деятельности.

Всемирная история Нового времени, XIX - начало XX в., становление индустриальной цивилизации, 9-й класс, Кошелев В.С., Краснова М.А., 2010

Скачать и читать Всемирная история Нового времени, XIX - начало XX в., становление индустриальной цивилизации, 9-й класс, Кошелев В.С., Краснова М.А., 2010
 
Показана страница 1 из 3