Беристемова

Цифрлық сауаттылық, 3 сынып, Қадырқұлов Р.А., Рысқұлбекова Ә.Д., Беристемова Н.Қ., 2021

Цифрлық сауаттылық, 3 сынып, Қадырқұлов Р.А., Рысқұлбекова Ә.Д., Беристемова Н.Қ., 2021.

  Жаңа оқу жылында «Цифрлық сауаттылық» пәнімен жұмыс істеуді жалғастырып, төменгі сыныптарда алған біліміңді дамытасың. Scratсh программалау ортасында қызықты жобалар дайындап, циклдік алгоритмдерді құрып үйренесің. Сахнаны басқаруға, спрайттың костюмдерін ауыстыруға арналған командаларды қолданып, шағын ойын жобаларын құрастырасың.

Цифрлық сауаттылық, 3 сынып, Қадырқұлов Р.А., Рысқұлбекова Ә.Д., Беристемова Н.Қ., 2021
Скачать и читать Цифрлық сауаттылық, 3 сынып, Қадырқұлов Р.А., Рысқұлбекова Ә.Д., Беристемова Н.Қ., 2021
 

Цифровая грамотность, 3 класс, Кадиркулов Р.А., Рыскулбекова А.Д., Беристемова Н.К., 2021

Цифровая грамотность, 3 класс, Кадиркулов Р.А., Рыскулбекова А.Д., Беристемова Н.К., 2021.

  В новом учебном году ты продолжишь изучение предмета «Цифровая грамотность». Тебя ждут интересные темы. Работая по учебнику, ты сможешь познакомиться со сценами, костюмами, циклами. Научишься создавать интересные проекты в среде программирования Scratch. Также сможешь использовать конструктор Lego Mindstorms EV3 для организации движений роботов и создания проектов роботов-помощников в быту. Ты научишься писать программы для роботов. Узнаешь, как редактировать текст в текстовом редакторе. Научишься находить нужную информацию в сети Интернет. Ты сможешь оформлять презентацию и вставлять переходы между слайдами. Познакомишься с работой программы для обработки изображений и узнаешь, как редактировать фотографии, чтобы улучшить их качество.
Научишься создавать коллаж из рисунков. На уроках обобщения ты будешь готовить проектные работы по различным темам и защищать их публично.

Цифровая грамотность, 3 класс, Кадиркулов Р.А., Рыскулбекова А.Д., Беристемова Н.К., 2021
Скачать и читать Цифровая грамотность, 3 класс, Кадиркулов Р.А., Рыскулбекова А.Д., Беристемова Н.К., 2021
 

Информатика, 11 сынып, Архипова В.Г., Амдамова Р.Г., Беристемова Н.К., Кадыракунов К.Б., 2020

Информатика, 11 сынып, Архипова В.Г., Амдамова Р.Г., Беристемова Н.К., Кадыракунов К.Б., 2020.

  Ақпараттық технологиялар өмірімізге мықтап енді. Олар дүниежүзілік экономикамен қатар басқа да салаларды дамытудың маңызды құралына айналды. Бұл технологиялар адамдардың тұрмысын да едәуір жеңілдетті. Көптеген мамандықтар ақпараттық технологиялармен тығыз байланысты, мысалы, жұмысқа орналасуға келген адамнан алдымен компьютерде жұмыс істей білу талап етіледі. Сондықтан информатиканы оқып-үйрену болашақ мамандығың үшін де өте маңызды.

Информатика, 11 сынып, Архипова В.Г., Амдамова Р.Г., Беристемова Н.К., Кадыракунов К.Б., 2020
Скачать и читать Информатика, 11 сынып, Архипова В.Г., Амдамова Р.Г., Беристемова Н.К., Кадыракунов К.Б., 2020