Зазнобина

Химия, Учебник для 8-го класса средней общеобразовательной школы, Минченков Е.Е., Зазнобина Л.С., Смирнова Т.В., 2003

Химия, Учебник для 8-го класса средней общеобразовательной школы, Минченков Е.Е., Зазнобина Л.С., Смирнова Т.В., 2003.

Учебник на татарском языке.
Дәреслекнең эчтәлеге тулысынча химиядән урта белем бирү буенча Дәүләт стандарты проектына туры килә. Бу проектны төзүдә дәреслекнең фәнни редакторы Е. Е. Минченков та актив катнашты. Материалның аңлаешлы телдә бәян ителүе, күп санлы иллюстрацияләр, төрле төрдәге биремнәр һәм күнегүләр уку- укыту материалы белән нәтиҗәле эшләү мөмкинлеге тудыра. Укучыларның танып белү эшчәнлеге өйдә һәм дәрестә, эш дәфтәрләрен кулланып, мөстәкыйль эшләүләре процессында тирәнәйтелә (бер дәфтәр — дәреслек тексты буенча, ә икенчесе — химик эксперимент буенча). Бу дәфтәрләр дәреслек белән бергә бербөтен уку-укыту комплектын тәшкил итәләр.
Дәреслек тә, дәфтәрләр дә аерым-аерым кулланыла ала. Шунлыктан бу комплект массакүләм мәктәп өчен үзенчәлекле һәм күпкырлы җыелма булып тора.

Химия, Учебник для 8-го класса средней общеобразовательной школы, Минченков Е.Е., Зазнобина Л.С., Смирнова Т.В., 2003
Скачать и читать Химия, Учебник для 8-го класса средней общеобразовательной школы, Минченков Е.Е., Зазнобина Л.С., Смирнова Т.В., 2003
 

Химия, Учебник для 9-го класса средней общеобразовательной школы, Минченков Е.E., Цветков Л.А., Зазнобина Л.С., 2003

Химия, Учебник для 9-го класса средней общеобразовательной школы, Минченков Е.E., Цветков Л.А., Зазнобина Л.С., 2003.

9 нчы сыйныф өчен дәреслекнең эчтәлеге химия курсы буенча Россия Федерациясе Гомуми һәм һөнәри белем бирү министрлыгы раслаган төп белем программасына һәм хәзерге норматив документларга туры килә. Материалның аңлаешлы телдә бәян ителүе, иллюстрацияләрнең күплеге, төрле-төрле биремнәр, күнегүләр, эксперименталь эшләр һәм материалны укучылар үзләштерүен оештыруның киң мөмкинлекләре мәктәп балаларының уңышлы белем алу эшчәнле- генә шартлар тудыра. Дәреслеккә өстәмә рәвештә басма нигездә ике дәфтәр төзелде. Алар укучыларга дәресләрдә дә, өй эшләрен башкарганда да танып белү эшчәнлеген камилләштерүгә ярдәм итәчәк. Дәреслек белән берлектә бу дәфтәрләр бербөтен комлект тәшкил итә. Дәреслекне һәм уку-укыту дәфтәрләрен аерым-аерым рәвештә дә кулланырга мөмкин. Димәк, бу комплект мәктәп өчен универсаль булып тора.

Химия, Учебник для 9-го класса средней общеобразовательной школы, Минченков Е.E., Цветков Л.А., Зазнобина Л.С., 2003
Скачать и читать Химия, Учебник для 9-го класса средней общеобразовательной школы, Минченков Е.E., Цветков Л.А., Зазнобина Л.С., 2003
 

Химия, Учебник для 9-го класса средней общеобразовательной школы, Минченков Е.E., Цветков Л.А., Зазнобина Л.С., 2002

Химия, Учебник для 9-го класса средней общеобразовательной школы, Минченков Е.E., Цветков Л.А., Зазнобина Л.С., 2002.

9 нчы сыйныф өчен дәреслекнең эчтәлеге химия курсы буенча Россия Федерациясе Гомуми һәм һөнәри белем бирү министрлыгы раслаган төп белем программасына һәм хәзерге норматив документларга туры килә. Материалның аңлаешлы телдә бәян ителүе, иллюстрацияләрнең күплеге, төрле-төрле биремнәр, күнегүләр, эксперименталь эшләр һәм материалны укучылар үзләштерүен оештыруның киң мөмкинлекләре мәктәп балаларының уңышлы белем алу эшчәнле- генә шартлар тудыра. Дәреслеккә өстәмә рәвештә басма нигездә ике дәфтәр төзелде. Алар укучыларга дәресләрдә дә, өй эшләрен башкарганда да танып белү эшчәнлеген камилләштерүгә ярдәм итәчәк. Дәреслек белән берлектә бу дәфтәрләр бербөтен комлект тәшкил итә. Дәреслекне һәм уку-укыту дәфтәрләрен аерым-аерым рәвештә дә кулланырга мөмкин. Димәк, бу комплект мәктәп өчен универсаль булып тора.
 
Химия, Учебник для 9-го класса средней общеобразовательной школы, Минченков Е.E., Цветков Л.А., Зазнобина Л.С., 2002
Скачать и читать Химия, Учебник для 9-го класса средней общеобразовательной школы, Минченков Е.E., Цветков Л.А., Зазнобина Л.С., 2002