Ясінський

Алгебра, Вибрані конкурсні задачі, Ясінський В.В., 1999

Алгебра, Вибрані конкурсні задачі, Ясінський В.В., 1999.

   У посібнику подано класифікований набір конкурсних задач з алгебри, які пропонувались у різні роки на вступних іспитах до НТУУ "КПІ" та інших провідних вищих навчальних закладів. Наведено необхідний довідковий матеріа та методичні вказівки до розв'язання деяких цінових задач з параметрами.
Може бути використаний у системі довузівської підготовки, у школах (класах) з поглибленим вивченням математики, ліцеях, гімназіях природничо-математичного профілю та для самостійної підготовки до вступних іспитів.

Алгебра, Вибрані конкурсні задачі, Ясінський В.В., 1999
Скачать и читать Алгебра, Вибрані конкурсні задачі, Ясінський В.В., 1999
 

Практикум з розв`язування задач математичних олімпіад, Ясінський A., 2006

Практикум з розв'язування задач математичних олімпіад, Ясінський A., 2006.

У пропонованому посібнику розглядається система завдань з тем: «Алгебра», «Геометрія», «Комбінаторика», «Теорія чисел», «Конструкцiї», для яких наведенi зразки міркувань i розв’язування та система задач для самостійного розв’язування.


Yasinskij Praktikum z rozv zad mat olimp-208x3Практикум з розв'язування задач математичних олімпіадВ, Ясінський A., 200600 copy

Скачать и читать Практикум з розв`язування задач математичних олімпіад, Ясінський A., 2006
 

Олімпіадна математика, Функціональні рівняння, метод математичної індукції, Ясінський В.А., 2005

Название: Олімпіадна математика. Функціональні рівняння, метод математичної індукції.

Автор: Ясінський В.А.
2005

Основна мета пропонованоi книги - надати вчителям, учням конкретну допомогу в розвитку вмiння розв'язувати олiмпiаднi задачi з тем: «Функцiональнi рiвняння», «Метод математичноi iндукцii.
Посiбник мiстить необхiднi теоретичнi вiдомостi, зразки розв'язання олiмпiадних задач, завдання для самостiйного розв'язування.
Для вчителiв математики i учнiв, якi готуються до участи в олiмпiадах.

Олімпіадна математика. Функціональні рівняння, метод математичної індукції. Ясінський В.А. 2005

Скачать и читать Олімпіадна математика, Функціональні рівняння, метод математичної індукції, Ясінський В.А., 2005