Usmonov

Tarixdan hikoyalar, 5 sinf, Jo‘rayev U., Usmonov Q., Nurqulov A., Jo‘rayeva G., 2015

Tarixdan hikoyalar, 5 sinf, Jo‘rayev U., Usmonov Q., Nurqulov A., Jo‘rayeva G., 2015.

Учебник по истории для 5 класса на узбекском языке.

Фрагмент из книги:
Vatan ta’rifi. Vatan! Bu so‘z zamirida olam-olam ma’no bor.
Vatan – aziz muqaddas va mo‘tabar yurtdir.
Vatan – biz tug‘ilgan makon. Kindik qonimiz to‘kilgan tuproq.
Vatan – bu oltin beshik. Ota-onamiz, qarindoshlarimiz va do‘stlarimiz bilan birga yashayotgan zamin. Bobolarimizning izlari qolgan yer.
Ajdodlarimiz yurti, yurakdagi javohirdir.
Vatan – jonajon shahringiz va qishlog‘ingizdir. Insonning qalbi, orzu-umidlari, quvonchlari va kelajagi Vatani bilan chambarchas bog‘liqdir.

Tarixdan hikoyalar, 5 sinf, Jo‘rayev U., Usmonov Q., Nurqulov A., Jo‘rayeva G., 2015
Скачать и читать Tarixdan hikoyalar, 5 sinf, Jo‘rayev U., Usmonov Q., Nurqulov A., Jo‘rayeva G., 2015