Тыналиева

Русско-киргизский словарь медицинских терминов, Алиев М.А., Тыналиева Т.А., Мамбетов М.С., 1983

Русско-киргизский словарь медицинских терминов, Алиев М.А., Тыналиева Т.А., Мамбетов М.С., 1983.

Мединалык илимдердин кийинки жылдары жетишкен ийгиликтери эске алынып жана жаңы-жаңы көп терминдердин колдонууга киргендигине байланыштуу (м.: космостук физиология, гигиена, кардиология, деңиз астындагы адамдардын физиологиясы жана башкалар) белгиленген "Сөздүк" даярдалды.

Русско-киргизский словарь медицинских терминов, Алиев М.А., Тыналиева Т.А., Мамбетов М.С., 1983
Скачать и читать Русско-киргизский словарь медицинских терминов, Алиев М.А., Тыналиева Т.А., Мамбетов М.С., 1983