Шетрајчиh

Физика за 6 разред основне школе, Капор Д.В., Шетрајчиh Ј.П., 2019

Физика за 6 разред основне школе, Капор Д.В., Шетрајчиh Ј.П., 2019.
   
   Пред вама се нолази ваш први учбеник физике. Зато ћемо нешто више рећи о њему.
Како је написана ова књиЈа? На почетку свако/ пошавља покушаћемо кроз елементарне примере да објаснимо о чему ћемо учити. Током излаЈања указиваћемо на битне моменте. Потрудили смо се да припремимо и занимљиве илустрације али, наравно, вама, којима jе на телевизији и преко интернета доступно практично све, тешко је понудити нешто сасвим ново. Зато вас и молимо да се што више укльучите и сами сетите неких примера с којима сте се неЈде срели. Питајте, наставници су ту да одюворе на ваша питања, наравно, ако знају. Ми смо свесни тою да они физику добро знају, али ипак постоје нека очтледна питања на која још немамо оgioвор. Када све испричамо, поновићемо најбитније и понудити питањаи задатке за проверу знања.

Физика за 6 разред основне школе, Капор Д.В., Шетрајчиh Ј.П., 2019
Скачать и читать Физика за 6 разред основне школе, Капор Д.В., Шетрајчиh Ј.П., 2019