Сахаев

Элементар математика масалалари туплами, 1 кисм, Сахаев М., 1970

Элементар математика масалалари туплами, 1 кисм, Сахаев М., 1970.

  Кудратли атом сирларини очиш ва фазони забт этиш асридат ҳозирги замоннинг мураккаб техникасини ривожлантиришда математика фанининг роли ниҳоятда каттадир. Фан ва техниканинг бунда и кейинги ривожланиши жуда кўп сокдаги чуқур билимли мутахассисларни талаб этади. Олий ўқув юртларининг бу масалани ижобий хал қилишида студентларнинг ўрта мактабда математика-дан олган билимларининг тўла ва пишиқлиги катта роль ўйнайди, албатта. Афсуски, ўрта мактабларни битириб чиқувчи ёшларнинг элементар математикадан билими ҳамон талабга тўла жавоб бера олмай келмокда.

Элементар математика масалалари туплами, 1 кисм, Сахаев М., 1970
Скачать и читать Элементар математика масалалари туплами, 1 кисм, Сахаев М., 1970