Нархожаев

Mузыка, 1 класс, Нархожаев Н., 2021

Mузыка, 1 класс, Нархожаев Н., 2021.

Учебник по музыке для 1 класса на киргизском языке.
    
   Сыйкырдуу музыка дүйнөсүнө койгон алгачкы кадамыңар куттуу болсун! Бул саякатта сага устаттарың эң жакын көмөкчүң болушат. Балким сен искусство адамы болбостурсуң, бирок музыка ааламы менен таанышуу жашооңду кызыктуу кылууга жардам берет. Колуңдагы окуу китеби аркылуу музыканын алгачкы сабактары менен таанышасың.
Музыка сенин туруктуу жолдошуң болсун!

Mузыка, 1 класс, Нархожаев Н., 2021
Скачать и читать Mузыка, 1 класс, Нархожаев Н., 2021
 

Музыка, 2 класс, Нархожаев Н., 2021

Музыка, 2 класс, Нархожаев Н., 2021.

Учебник по музыке для 2 класса на киргизском языке.

   Музыканын сыйкырдуу ааламына саякатыбыз уланат. Бул окуу жылында сени көптөгөн жаңы жана кызыктуу маалыматтар күтүп турат. Сен күү, ыр эмне экенин билип аласың, чейректик жана сегиздик ноталар, музыкалык өлчөмдөр жөнүндө түшүнүккө ээ болосуң. Кыл кыяк, най сыяктуу улуттук аспаптарыбыздын жаңырышынан ыракаттанасың.
Бир катар музыкалык аталыштар менен таанышасың жана музыканы жакшыраак түшүнө баштайсың. Ата Мекенибиз, кооз табиятыбыз, достук жана тынчтык жөнүндөгү көптөгөн күү жана ырларды угасың, ырдап үйрөнөсүң, аларга коштоочу болосуң. Мындан тышкары, ой-жүгүртүү, ойлоп табуу, чыгармачылык кылууга каратылган тапшырмаларды аткарасың.

Музыка, 2 класс, Нархожаев Н., 2021
Скачать и читать Музыка, 2 класс, Нархожаев Н., 2021
 

Музыка, 3 класс, Нурматов Х., Нархожаев Н., 2019

Музыка, 3 класс, Нурматов Х., Нархожаев Н., 2019.

Учебник по музыке для 3 класса на киргизском языке.

   Колуңардагы «Музыка» китеби көптөгөн башка окуу китептери катары көз карандысыздыктын шарапаты менен басылып, Эгемендуулуктун жыргалына айланды.
Силер учун ар бир окуу китеби жана окуу адабияттары өз ордунда баалуу, анткени алар билим жана аңсезимиңерди өстурөт, келечекке карай жетелейт.
Музыка адамды укмуштай куу жана обондор дүйнөсүнө баштайт, сезимдерин назиктештирет, курчутат, сулуулукту сүйуүгө уйрөтөт.
Силер 3-класста музыка обондорун көңул коюу менен угууну, ырларды жагымдуу, уккулуктуу кылып ырдоону өздөштурөсуңөр, жаңы композиторлордун чыгармачылыгы менен таанышасыңар, музыкалык билимиңерди дагы да байытасыңар.

Музыка, 3 класс, Нурматов Х., Нархожаев Н., 2019
Скачать и читать Музыка, 3 класс, Нурматов Х., Нархожаев Н., 2019
 

Музыка, 2 класс, Нурматов Х., Нархожаев Н., 2018

Музыка, 2 класс, Нурматов Х., Нархожаев Н., 2018.

Учебник по музыке для 2 класса на киргизском языке.

Фрагмент из книги:
1. Ырдаганда тулку бойду тик кармап, эркин туруу керек.
2. Ырды жумшак, жай жана кыйкырбастан ырдагыла. Сөздөрдү анык, так аткаргыла.
3. Ырдаганда үндүү тыбыштарды созуп ырдагыла.
4. Демиңерди үнөм менен чыгарып, сүй-лөмдүн аягына чейин жеткиргиле.
5. Топ болуп ырдаганда досторуңар менен тең ырдагыла.

Музыка, 2 класс, Нурматов Х., Нархожаев Н., 2018
Скачать и читать Музыка, 2 класс, Нурматов Х., Нархожаев Н., 2018
 

Музыка, 1 класс, Нурматов X., Нархожаев Н., 2019

Музыка, 1 класс, Нурматов X., Нархожаев Н., 2019.

Учебник по музыке для 1 класса на киргизском языке.

Фрагмент из книги:
Ырды туура аткаруу үчүн, аны адегенде кунт коюп угуп алуу керек.
Ырды тулку бойду түздөп, тик туруп же түз отуруп ырдоо керек.
Ырдоонун алдында шашылбастан дем алуу жана ийиндерди көтөрбөө керек.
Сөздүн ортосунда дем тартпагла.
Ырда сөздөрдүн анык угулушу үчүн, үндүү жана үнсүз добуш-тарды так ырдоо керек.
Ырдаганда добушуңар жеңил жана кооз угулсун. Добуштарды созуп ырдагыла.

Музыка, 1 класс, Нурматов X., Нархожаев Н., 2019
Скачать и читать Музыка, 1 класс, Нурматов X., Нархожаев Н., 2019