Мартишок

Англійська мова, Збірник типових тестових завдань, Мартишок А.П., Свердлова I.О., Набокова I.Ю., 2016

Англійська мова, Збірник типових тестових завдань, Мартишок А.П., Свердлова I.О., Набокова I.Ю., 2016.

Тост складається з двох частин, у яких перевіряється рівень навчальних досягнень учнів щодо основних видів мовленнєвої діяльності: читання та письма.
Частина «Читання». Виконавши завдання цієї частини тесту, Ви продемонструєте своє вміння розуміти писемну англійську мову на матеріалі різноманітних текстів з автентичних джерел.
Загальні поради. Ця частина тесту складається з 6 завдань, серед яких: завдання на встановлення відповідності, завдання з вибором однієї правильної відповіді і завдання на заповняння пропусків. Кожне завдання складається з інструкції, тексту і запитань або тверджень до тексту.
У завданнях на встановлення відповідності Вам необхідно прочитати тексти і твердження/заголовки/ситуації, а також підібрати до кожного тексту відповідно до завдання заголовок/твердження/ситу-ацію.
У завданнях з вибором однієї правильної відповіді Вам необхідно прочитати текст і запитання до тексту, а потім виорати правильний варіант відповіді з чотирьох поданій варіантів.
У завданнях на заповнення пропусків Вам необхідно доповнити пропуски в тексті реченнями/частинами речень або словами/словосполученнями з поданих варіантів.
Спочатку ознайомтеся з інструкцією до виконання завдання. Прочитайте уважно текст і завдання до нього. Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначте відповідну клітинку у Бланку А.

Англійська мова, Збірник типових тестових завдань, Мартишок А.П., Свердлова I.О., Набокова I.Ю., 2016
Скачать и читать Англійська мова, Збірник типових тестових завдань, Мартишок А.П., Свердлова I.О., Набокова I.Ю., 2016