Марозава

Гісторыя Беларусі, канец XVІІI - пачатак XХ ст., для 8-га класа, Паноў С.В., Марозава С.В., Сосна У.А., 2018

Гісторыя Беларусі, канец XVІІI - пачатак XХ ст., для 8-га класа, Паноў С.В., Марозава С.В., Сосна У.А., 2018.

Паважаныя вучні! Вы пачынаеце вывучаць новы перыяд у гісторыі Беларусі. Ён уключае падзеі на нашых землях ад падзелаў Рэчы Паспалітай у канцы XVIII ст. да Першай сусветнай вайны ў пачатку ХХ ст. У гэты час Беларусь знаходзілася ў скла дзе Расійскай імперыі. Тут адбываўся пераход ад феадальных да буржуазных адносін, узнімаліся паўстанні і буржуазна-дэмакратычныя рэвалюцыі, грымелі баі Айчыннай вайны 1812 г. і Першай сусветнай вайны. Ва ўмовах польскага і расійскага ўплываў ішоў працэс фарміравання беларускай нацыі. Выспявала нацыянальная самасвядо- масць беларусаў, якія хацелі не толькі «людзьмі звацца», а і «заняць свой пачэсны пасад між народамі». Зразумелай стала беларуская нацыянальная ідэя. Яе сутнасць заключалася ў стварэнні беларусамі ўласнай дзяржавы.

Гісторыя Беларусі, канец XVІІI - пачатак XХ ст., для 8-га класа, Паноў С.В., Марозава С.В., Сосна У.А., 2018
Скачать и читать Гісторыя Беларусі, канец XVІІI - пачатак XХ ст., для 8-га класа, Паноў С.В., Марозава С.В., Сосна У.А., 2018