книги на узбекском языке

Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси, Нурмонов А., Махмудов Н., Ахмедов А., Солихўжаева С., 1992

Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси, Нурмонов А., Махмудов Н., Ахмедов А., Солихўжаева С., 1992.

Бу китобда узбек тилидаги синтактик бирликларнинг таркиби, энг муҳим синтактик бирликлар — содда гап ҳамда қўшма гапларнинг мазмуний тузилиши, унинг шаклий-грамматик тузилишга муносабати, бундаги мувофиқлик ва номувофиқлик таҳлил этилади. Монография тилшунослар, олий ўқув юртининг ўқитувчилари ва талабаларига мулжалланган.

Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси, Нурмонов А., Махмудов Н., Ахмедов А., Солихўжаева С., 1992
Скачать и читать Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси, Нурмонов А., Махмудов Н., Ахмедов А., Солихўжаева С., 1992
 

Ўзбек тили семасиологияси, Миртожиев М.М., 2010

Ўзбек тили семасиологияси, Миртожиев М.М., 2010.

Кулингиздаги монография сӯз семантикасига бағишланган. Унда, асосан, лексик маъно, унинг чегараси, семантик таркиби, тараққиёти, типлари, миқдорига кура сӯз типлари, синоним, антоним ва коррелятив сӯзларнинг моҳияти ҳақида маълумот берилади. Лексик маъноларнинг сӯзлар синтагматик муносабатидаги аҳамияти тадқиқ этилади. Таҳлиллар деярли дифференциал-семантик метод асосида олиб борилган. Китоб филолог-бакалаврлар, магистрлар, аспирантларга ва тилшунос жамоатчиликка мулжалланади.

Ўзбек тили семасиологияси, Миртожиев М.М., 2010
Скачать и читать Ўзбек тили семасиологияси, Миртожиев М.М., 2010