Керiмбекова

Қазак әдебиеті, 5 сыныб, Керiмбекова Б., Қуанышбаева Ә., 2017

Қазак әдебиеті, 5 сыныб, Керiмбекова Б., Қуанышбаева Ә., 2017.

  Біз бастауыш сыныпты аяктап, орта буынға кадам бастык. Бойымыз да, ойымыз да өсіп, бір жаска есендік. Біздін маңызды пәндердін біріәдебнетпен танысатын уакытымыз келді. Бұган дейін көптеген акынжазушылардың шығармаларын окып, атааналар мен ұстаздардың көмегімен он түйдік. Сол окыган туындылардын бәрі әдебиет деген ұғым ішіне сыяды.
Қолымыздағы «Қазак әдебиеті» окулығын оки отырып, ен алдымен, халкымыздын ауыз әдебиеті мұраларымен танысамыз. Ауыздан-ауызға таралып бүгінгі күнге жеткен ертегілер, батырлар жыры, аныздар, макалмателдер және жұмбактар аркылы туған еліміздiң салтдәстурінен, тарихы мен мадениетінен кептеген мағлүмат аламыз. Төл әдебиетімізді оки отырып, біз өз ұлтымыздын тарихи тамырын танимыз. Өз ойымызды, пікірімізді анык айтуға, түсінгенімізді әдемі жеткiзе білуге, шығармашылык ойлау кабілетімізді дамытуға үйренеміз.

Қазак әдебиеті, 5 сыныб, Керiмбекова Б., Қуанышбаева Ә., 2017
Скачать и читать Қазак әдебиеті, 5 сыныб, Керiмбекова Б., Қуанышбаева Ә., 2017