Хәсәнова

Татар әдәбияты, 8 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Гарифуллина М.Я., Сафиуллина Ә.Н., 2022

Татар әдәбияты, 8 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Гарифуллина М.Я., Сафиуллина Ә.Н., 2022.

Учебник по литературе для 8 класса на татарском языке.

Методик әсбапта программа, эш программасы, еллык календарь-тематик план, һәр дәреснең технологик картасы бирелә. Методик әсбап татар теле һәм әдәбияты укытучылары, педагогик уку йортлары студентлары, методистлар, галимнәр өчен тәкъдим ителә.

Татар әдәбияты, 8 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Гарифуллина М.Я., Сафиуллина Ә.Н., 2022
Скачать и читать Татар әдәбияты, 8 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Гарифуллина М.Я., Сафиуллина Ә.Н., 2022
 

Татар әдәбияты, 11 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Әхмәтҗанова Г.М., Җамалиева Л.Ф., 2016

Татар әдәбияты, 11 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Әхмәтҗанова Г.М., Җамалиева Л.Ф., 2016.

Учебник по литературе для 10 класса на татарском языке.

Методик әсбапта программа, предмет буенча эш программасы, күзәтү лекцияләренең планы бирелә.

Татар әдәбияты, 11 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Әхмәтҗанова Г.М., Җамалиева Л.Ф., 2016
Скачать и читать Татар әдәбияты, 11 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Әхмәтҗанова Г.М., Җамалиева Л.Ф., 2016
 

Татар әдәбияты, 10 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Әхмәтҗанова Г.М., Җамалиева Л.Ф., 2022

Татар әдәбияты, 10 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Әхмәтҗанова Г.М., Җамалиева Л.Ф., 2022.

Учебник по литературе для 10 класса на татарском языке.

Методик әсбапта программа, предмет буенча эш программасы, күзәтү лекцияләренең планы бирелә.

Татар әдәбияты, 10 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Әхмәтҗанова Г.М., Җамалиева Л.Ф., 2022
Скачать и читать Татар әдәбияты, 10 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Әхмәтҗанова Г.М., Җамалиева Л.Ф., 2022
 

Татар әдәбияты, 6 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Гарифуллина М.Я., 2022

Татар әдәбияты, 6 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Гарифуллина М.Я., 2022.

Учебник по литературе для 6 класса на татарском языке.

Методик әсбап Федераль Дәүләт стандартлары буенча төзелгән «Татар әдәбияты. 6 нчы сыйныф. 2 кисәктә» (Казан: Мәгариф—Вакыт, 2014) дәреслеге буенча эшләнде. Кулланмада программа, тематик план, предмет буенча эш программасы, һәр дәреснең технологик картасы, укучыларның белемнәрен тикшерү өчен тест үрнәкләре һ.б. бирелә. Бу методик әсбап татар теле һәм әдәбияты укытучылары, педагогика көллиятләре һәм югары уку йортлары студентлары, методистлар, галимнәр өчен тәкъдим ителә.

Татар әдәбияты, 6 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Гарифуллина М.Я., 2022
Скачать и читать Татар әдәбияты, 6 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Гарифуллина М.Я., 2022
 

Татар әдәбияты, 7 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Сафиуллина Ә.Н., 2022

Татар әдәбияты, 7 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Сафиуллина Ә.Н., 2022.

Учебник по литературе для 7 класса на татарском языке.

Методик әсбап Федераль Дәүләт стандартлары буенча төзелгән «Татар әдәбияты. 7 нче сыйныф. 2 кисәктә» (Казан: Мәгариф—Вакыт, 2014) дәреслеге буенча эшләнде. Кулланмада программа, тематик план, предмет буенча эш программасы, һәр дәреснең технологик картасы, укучыларның белемнәрен тикшерү өчен тест үрнәкләре һ.б. бирелә. Бу методик әсбап татар теле һәм әдәбияты укытучылары, педагогика көллиятләре һәм югары уку йортлары студентлары, методистлар, галимнәр өчен тәкъдим ителә.

Татар әдәбияты, 7 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Сафиуллина Ә.Н., 2022
Скачать и читать Татар әдәбияты, 7 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Сафиуллина Ә.Н., 2022
 

Татар әдәбияты, 9 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Гарифуллина М.Я., 2022

Татар әдәбияты, 9 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Гарифуллина М.Я., 2022.

Учебник по литературе для 9 класса на татарском языке.

Методик әсбапта программа, эш программасы, һәр дәреснең технологик картасы, укучыларның белемнәрен тикшерү өчен тест үрнәкләре дә бирелә. Методик әсбап татар теле һәм әдәбияты укытучылары, педагогик уку йортлары студентлары өчен тәкъдим ителә.

Татар әдәбияты, 9 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Гарифуллина М.Я., 2022
Скачать и читать Татар әдәбияты, 9 сыйныф, Методик әсбап, Хәсәнова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Гарифуллина М.Я., 2022