Dadakhodjaeva

Deutsch mit Spaß 3, 3 sinf, Dadakhodjaeva M., Mirzaboyeva N., Qahhorova M., 2017

Deutsch mit Spaß 3, 3 sinf, Dadakhodjaeva M., Mirzaboyeva N., Qahhorova M., 2017.

Учебник по немецкому языку для 3 класса на узбекском языке.

  «Deutsch mit Spaß 3» darslik majmuasi sizning e’tiboringizga havola etilmoqda. Ushbu darslik-majmua 2-sinflar uchun yozilgan darslikning davomidir. «Deutsch mit Spaß 3» darsligi, mashq daftari, o‘qituvchi uchun metodik qo‘llanma va multimedia ilovasidan iborat. Darslik 3-sinf o‘quvchilarining nemis tilida saboq olishlariga baholi qudrat yordam beradigan ko‘pdanko‘p qiziqarli va kommunikativ mashqlar, o‘yinlar, she’rlar va qo‘shiqlarni o‘zichiga olgan. Ularni bolajonlar tomonidan o‘zlashtirilishida Siz aziz ustozlar va muhtaram ota-onalarning ko‘magi zarur bo‘ladi.
Darslik bolajonlarimizning nemis tilini o‘rganishlarida qiziqish uyg‘otadi, degan umiddamiz.
Ushbu majmua nemis tilini o‘rgatishning zamonaviy va ilg‘or pedagogik texnologiyalari hamda didaktik tamoyillari asosida yaratildi. Mazkur darslik ayrim kamchiliklardan xoli emasligi ta biiy. Shu bois ushbu darslik majmua yuzasidan bildiriladigan fi krla ringiz biz muallifl ar uchun juda muhimdir.

Deutsch mit Spaß 3, 3 sinf, Dadakhodjaeva M., Mirzaboyeva N., Qahhorova M., 2017
Скачать и читать Deutsch mit Spaß 3, 3 sinf, Dadakhodjaeva M., Mirzaboyeva N., Qahhorova M., 2017
 

Deutsch mit Spaß 2, 2 sinf, Dadakhodjaeva M., Mirzaboyeva N., Qahhorova M., 2018

Deutsch mit Spaß 2, 2 sinf, Dadakhodjaeva M., Mirzaboyeva N., Qahhorova M., 2018.

Учебник по немецкому языку для 2 класса на узбекском языке.

   Sizning e'tiboringizga “Deutsch mit Spaß 2“ o'quv-metodik majmuasi havola etilmoqda. Ushbu o'quv-metodik majmua “Deutsch mit Spaß 1“, ya'ni 1-sinflar uchun yozilgan darslikning davomidir. “Deutsch mit Spaß 2“ majmuasi darslik, ishchi daftar, o'qituvchi uchun metodik qo'llanma va multimedia CDIardan iborat. Ular 2-sinf o'quvchilarining nemis tilida saboq olishlariga baholi qudrat yordam beradigan ko‘pdan-ko‘p qiziqarli va kommunikativ mashqlar, o'yinlar, she'rlar va qo'shiqlarni o‘z ichiga olgan. Ularni farzandlaringiz tomonidan o'zlashtirilishida Siz aziz ustozlar va muhtaram ota-onalarning ko'magi zarur boladi.
Mazkur o‘quv-metodik majmua ayrim kamchiliklardan xoli emasligi tabiiy. Shu bois ushbu majmua yuzasidan bildiriladigan fikrlaringiz biz mualliflar uchun juda muhimdir.
O‘quv-metodik majmua bolajonlarimizning nemis tilini o'rganishlarida qiziqish uyg'otadi va ularga motivatsion ruh baglshlaydi degan umiddamiz.
Ushbu majmua nemis tilini oTgatishning eng zamonaviy, eng ilg'or pedagogik texnologiyalari hamda didaktik tamoyillari asosida yaratildi.

Deutsch mit Spaß 2, 2 sinf, Dadakhodjaeva M., Mirzaboyeva N., Qahhorova M., 2018
Скачать и читать Deutsch mit Spaß 2, 2 sinf, Dadakhodjaeva M., Mirzaboyeva N., Qahhorova M., 2018