Бегматов

Музыка, 6 класс, Бегматов С., 2017

Музыка, 6 класс, Бегматов С., 2017.

Учебник по музыке для 6 класса на киргизском языке.

   Урматтуу окуучулар! Сунуш кылынып жаткан 6-класстын «Музыка» окуу китеби силерди музыка чыгарма-чылыгынын классикалык ааламы менен тааныштырат. Классикалык музыка ар тараптан жеткилен болгон чыгармаларды өз ичине алат. Алар ар бир муун тарабынан кунт коюу менен үйрөнүлгөн жана келечек үчүн татыктуу мураскор болушуна чыгармачылыктын чоң булагы болуп келген.
Окуу китептен элдик фольклор жана классикалык музыка, Чыгыш элдеринин музыкасы, азыркы замандагы эстрада музыкасы жана классикалык композитордук музыкалары жана чыгармачылык багыттары боюнча түшүиүк аласынар.

Музыка, 6 класс, Бегматов С., 2017
Скачать и читать Музыка, 6 класс, Бегматов С., 2017
 

Музыка, 6 сынып, Бегматов С., 2017

Музыка, 6 сынып, Бегматов С., 2017.

Учебник по изобразительному искусству для 6 класса на казахском языке.
 
Үсынылған 6-сынып оқулығы Сендерді, музыка шығармашылығының классикалық элемімен таныстырады. Классикалық музыка жанжақты жетілген жэне кемелденген шығармаларды өз ішіне қамтыған. Оны эрбір ұрпақ мұқият үйренген жэне келешек үшін лайықты мұрагер болуға үндейтін үлкен шығармашылық көзі болып келген.
Музыканы халық жаратады. Халықтық композиторлар халықтан алып, қайта өңдеп, классикалық жанрлар үлгілерінде тағы да халыққа үсынған. Халық музыкасы қарапайым жэне халықтың өміріндегі оқиғалармен байланысты. Классикалық музыка — адамның ой-санасының жемісі, яғни композиторлық шығармашылықтың өнімі. Заманалық музыка — заман дамуының өлшемімен жүзеге шығатын жаңа-жаңа үлгілер, ағымдар мен тәсілдер.

Музыка, 6 сынып, Бегматов С., 2017
Скачать и читать Музыка, 6 сынып, Бегматов С., 2017
 

Мусиқӣ, 6 синф, Бегматов С., 2017

Мусиқӣ, 6 синф, Бегматов С., 2017.

Учебник по музыке для 6 класса на таджикском языке.

   Донишомӯзони гиромӣ! Китоби дарсии «Мусиқӣ», ки барои донишомӯзони синфи 6 тавсия мегардад, шумоёнро бо олами мумтози мусиқй шинос мекунад. Мусиқии мумтоз асарҳои ҳамаҷониба бузург ва мукаммалро дар бар мегирад. Онҳо аз тарафи ҳар як авлод бо диққат омӯхта шудаанд ва ҳамчун манбаи бузурги эҷодие, ки барои ба оянда вориси муносиб шудан даъват мекунанд, дар хизматанд.
Аз китоби дарсй аз фолклори халқ ва мусиқии мумтоз, мусиқии халқҳои Шарқ, мусиқии замонавии эстрадй, ҳамчунин бинобар мусиқй ва эҷодиёти мумтози композиторй маълумот мегиред.

Мусиқӣ, 6 синф, Бегматов С., 2017
Скачать и читать Мусиқӣ, 6 синф, Бегматов С., 2017
 

Музыка, учебник для 6 класса общеобразовательных школ, Бегматов С., 2017

Музыка, Учебник для 6 класса общеобразовательных школ, Бегматов С., 2017.

Дорогие ученики! Предлагаемый учебник по музыке для 6-го класса познакомит вас с миром классической музыки. Классическая музыка включает в себя всесторонне совершенные по содержанию произведения. Из поколения в поколение эти произведения прилежно изучаются, и для будущего являются достойным источником и наследием. В учебнике даны понятия о различных жанрах и формах народного фольклора и классической музыки, вы познакомитесь с произведениями восточной народной музыки, современной эстрадной музыкой, а также с творчеством композиторов классической музыки. Музыку создаёт народ. Народные бастакоры и композиторы берут у народа, обрабатывают в образцы классического жанра и затем снова представляют музыку народу уже в новой форме. Народная музыка непосредственно связана с простыми событиями из жизни народа. Классическая музыка - это продукт человеческой мысли, то есть плоды творчества композиторов.

Музыка, Учебник для 6 класса общеобразовательных школ, Бегматов С., 2017
Скачать и читать Музыка, учебник для 6 класса общеобразовательных школ, Бегматов С., 2017